Schoolaanpak Skillis helpt leerling ‘toekomstbestendig leren’

Op woensdagmiddag 15 maart 2017 lanceert CED-Groep de schoolbrede aanpak 'Skillis'. Met deze aanpak ontwikkelen leerlingen zich tot zelfverantwoordelijke personen. Mensen die over vaardigheden beschikken om mee te kunnen bewegen in de snel veranderende samenleving. Op dit moment werken er al een aantal scholen met Skillis.

Over Skillis
Skillis heeft het complexe vraagstuk over toekomstbestendig leren teruggebracht naar vier kernvaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken. Met deze vier vaardigheden bereidt een schoolteam basisschoolleerlingen beter voor op de toekomst: Waar een skill is, is een weg.
Skillis sluit aan bij de aandachtspunten uit de nota 2032 en de kamerbrief van Staatssecretaris Dekker over curriculumherziening (22 december 2016).

Skillis in de praktijk
Bij de aanpak van Skillis luidt de eerste vraag: willen wij als school überhaupt het onderwijs veranderen? En zo ja, hoe krijgen wij dan binnen het team alle neuzen dezelfde kant op?
Zo ging basisschool De Bolderik in Hank voortvarend aan de slag met het thema 'toekomstbestendig leren'. Want, zo stelt deze school, "wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw".
Een belangrijke start voor scholen is samen over dit onderwerp na te denken, te filosoferen en te discussiëren. De volgende stap is formuleren welk leergedrag het team op school wil zien om daaraan te werken. Pas als dit helder is, kun je als school vaststellen waarop je gaat focussen en hoe je dat gaat organiseren en inbedden in de school. En, ook niet onbelangrijk, hoe je vervolgens gaat monitoren of de leerlingen dat wat je ze wilt bijbrengen ook werkelijk leren".

Concrete tools
Met Skillis hebben leerkrachten concrete tools in handen om in de klas op een relatief eenvoudige manier bij te dragen aan de kwaliteiten die de leerlingen bij toekomstbestendig leren nodig hebben. Door te focussen op de vier vaardigheden wordt het probleem herkenbaar en behapbaar. Bovendien kan zo de bescheiden beschikbare tijd effectief gebruikt worden. De leerkracht kiest zelf wat hij of zij wil gebruiken. Het biedt geen keurslijf maar keuzes.
Hiermee wordt wat veel scholen in hun visie of in hun schoolplan proberen te verwoorden concreet zichtbaar in de klas en wordt door de aanpak van Skillis echt het verschil gemaakt.

Conferentie Waar een skill is, is een weg op 15 maart
Tijdens deze conferentie presenteert CED-Groep het Startboek Skillis. inspireren wij leerkrachten en directieleden en ontdekken zij welke werkvormen op elk moment van de dag worden ingezet om leerlingen te ondersteunen de skills te ontwikkelen en hun eigen weg te vinden.
Bij de conferentie die plaats vindt op woensdagmiddag 15 maart in het Isala Theater, Capelle a/d IJssel nodigen wij van harte journalisten en onderwijsbloggers uit.

Geplaatst in:

Heeft u belangstelling om de conferentie bij te wonen, neem dan contact op met Communicatie CED-Groep (communicatie@cedgroep.nl) of bel met Cyrille Schaap:
06-36345433.

CED Groep

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.cedgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234