Ernst Hirsch Ballin nieuwe voorzitter Erasmusprijs

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (1950) is per 20 januari 2017 benoemd tot voorzitter van de Stichting Praemium Erasmianum. Onder zijn voorzitterschap zal de stichting haar missie voortzetten om via het jaarlijks toekennen van de Erasmusprijs, de positie van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. Hij volgt Martijn Sanders op, die zich tien jaar lang op bevlogen wijze heeft ingezet voor de Erasmusprijs; het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.

Over Ernst Hirsch Ballin
Ernst Hirsch Ballin was minister van Justitie van 1989 tot 1994 en van 2006 tot 2010. Hij is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn huidige werk richt hij zich vooral op het Nederlands en Europees constitutioneel recht en op vraagstukken rond de rechten van de Mens. In 2016 kwam zijn boek 'Tegen de stroom' uit, een bundel essays over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Een rode draad in zijn wetenschappelijke en maatschappelijke functies vormt het belang van de rechtsstaat voor het samenleven in vrede en vrijheid.

Shanti van Dam, directeur van de Stichting Praemium Erasmianum: "De ideeën van Ernst Hirsch Ballin over sociale gerechtigheid en menselijke waardigheid sluiten aan bij de humanistische waarden van tolerantie en kritisch denken, die de Erasmusprijs zo koestert. Met zijn voorliefde voor de wetenschap en zijn warme belangstelling voor de kunsten, verheugt de stichting zich op zijn inbreng voor de Erasmusprijs."

Over Stichting Praemium Erasmianum
De Stichting Praemium Erasmianum is een culturele instelling die actief is op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De Stichting kent jaarlijks de Erasmusprijs toe en organiseert culturele en wetenschappelijke activiteiten rond de prijsuitreiking. De Stichting laat zich daarbij leiden door de culturele tradities van Europa en het gedachtegoed van Erasmus. Zij legt de nadruk op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Deze waarden komen tot uitdrukking in de keuze van de laureaten en de invulling van de activiteiten. Het bestuur bestaat uit ongeveer twintig leden, afkomstig uit culturele, wetenschappelijke en zakelijke kringen in Nederland. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

Dit persbericht wordt verzonden namens het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Shanti van Dam, directeur | s.vandam@erasmusprijs.org | www.erasmusprijs.org | 020-6752753

Stichting Praemium Erasmianum

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234