USIMINAS kondigt de afronding aan van de Goedkeuringsaanvraag aangaande haar uitstaande obligaties en de ontvangst van de vereiste goedkeuringen

BELO HORIZONTE, Brazilië, 16 januari 2017 /PRNewswire/ -- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de wetgeving van de Federale Republiek Brazilië (het "Bedrijf"), en haar dochteronderneming Usiminas Commercial Ltd., een vrijgestelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de wetgeving van de Kaaimaneilanden (de "Uitgever"), kondigden vandaag de afronding aan van de goedkeuringsaanvraag (de "Goedkeuringsaanvraag") van houders van de 7,25% Obligaties, vrijkomend in 2018 van de Uitgever, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door het Bedrijf, en oorspronkelijk uitgegeven in de samengevoegde hoeveelheid van US$400.000.000 (de "Obligaties") (CUSIP: 91732BAA7; G93085AA9), en de ontvangst van de vereiste goedkeuringen van de houders van de obligaties voor een tijdelijke ontheffing voor de niet-naleving van de negatieve zekerheidsverklaring zoals uiteengezet in de trustakte die van toepassing is op de Obligaties, zoals verder wordt beschreven in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag van 1 december 2016 (de "Verklaring Goedkeuringsaanvraag").

De Goedkeuringsaanvraag werd gelanceerd op 1 december 2016 en de afloopdatum werd verlengd tot 23.59, New Yorkse tijd, op 23 december 2016, en verder verlengd tot 23:59, New Yorkse tijd op 12 januari 2017 (de "Afloopdatum") door middel van persberichten die werden uitgegeven door het Bedrijf op 16 december 2016 en 23 december 2016, respectievelijk.

De Goedkeuringsaanvraag liep af op de Afloopdatum en sinds de Afloopdatum ontvingen het Bedrijf en de Uitgever goedkeuringen aangaande niet minder dan een meerderheid in de samengevoegde hoeveelheid van de toen uitstaande obligaties. Dienovereenkomstig geldt hierbij voor iedere wanbetaling, gebeurtenis of in gebreke blijven, of mogelijke wanbetaling voortkomend uit de perfectionering van aandelenbelangen boven het toegezegde onderpand aan bepaalde Braziliaanse bankleners en obligatiehouders, binnen de context van de heronderhandeling van de schuldpositie van het Bedrijf een tijdelijke ontheffing met ingang van de huidige datum tot 30 juni 2017. Deze ontheffing is van kracht en bindend voor alle obligatiehouders, inclusief latere obligatiehouders, zelfs wanneer dergelijke houders geen goedkeuringen hebben overgedragen.

In overeenstemming met de voorwaarden en onderhavig aan de voorwaarden in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag, zal het Bedrijf een betaling in contanten doen van $ 2,50 per $ 1.000 aan samengevoegde aantallen obligaties in bezit van iedere houder die rechtmatig een goedkeuring uitvoerde, en deze niet rechtmatig ingetrokken heeft, voorafgaande aan de Afloopdatum. De betaling in contanten zal op 19 januari 2017 door het Bedrijf worden uitgevoerd. Rente zal niet oplopen of te betalen worden aangaande de goedkeuringsbetaling.

Zoals vereist onder de voorwaarden van de instrumenten die de heronderhandeling van de schuldpositie van het Bedrijf beheren (exclusief de Obligaties), is het Bedrijf voornemens een uitwisselingsaanbod voor de Obligaties uit te voeren op uiterlijk 30 juni 2017, onder voorwaarden die momenteel besproken worden.

Vragen aangaande de Goedkeuringsaanvraag dienen gericht te worden aan BofA Merrill Lynch, de Aanvraagagent of de Goedkeuringsagent, op (888) 292-0070 (toll-free) of (646) 855-8988 (collect). Verzoeken om kopieën van de Verklaring Goedkeuringsaanvraag of andere bijbehorende documenten dienen worden gericht aan D.F. King & Co., Inc., de Informatie-agent voor de Goedkeuringsaanvraag, op (212) 269-5550 (collect) of (877) 478-5045 (toll-free) of schriftelijk aan 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Belangrijke mededelingDit persbericht is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is geen aanbieding tot het kopen of verkopen van enige effecten. Iedere Obligatiehouder moet zijn of haar eigen advocaat, bedrijfsadviseur en belastingadviseur raadplegen voor de juridische, zakelijk belastingtechnische of overige aangelegenheden met betrekking tot de Goedkeuringsaanvraag.

De Goedkeuringsaanvraag werd niet gemaakt richting, en goedkeuringen werden niet geaccepteerd van of uit naam van, een Obligatiehouder in enige jurisdictie waarbinnen het maken van de Goedkeuringsaanvraag en de acceptatie ervan niet in overstemming zou zijn geweest met de aldaar geldende wetgeving.

Waarschuwende mededeling inzake toekomstgerichte uitsprakenDit persbericht bevat enkele toekomstgerichte uitspraken binnen de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act. Toekomstgerichte uitspraken hebben te maken met onzekerheden, risico's en aannames, omdat deze uitspraken informatie bevatten over Usiminas' mogelijke of veronderstelde toekomstige plannen en bedoelingen, waaronder het doen van een ruilaanbod, het bedrijfsresultaat, bedrijfsstrategieën, financiële plannen, concurrentiepositie, industriële omgeving, potentiële groeimogelijkheden, de effecten van toekomstige regelgeving en de effecten van concurrentie. Toekomstgerichte uitspraken gaan alleen over de datum waarop ze zijn gemaakt, en Usiminas is niet verplicht om de toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te werken of te wijzigen na publicatie, ofwel op basis van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins. In het licht van de hierboven beschreven risico's en onzekerheden, is het mogelijk dat de in dit bericht besproken toekomstgerichte uitspraken en omstandigheden niet plaatsvinden en zijn geen garantie voor toekomstige prestatie. Usiminas'; werkelijke resultaten, plannen en prestaties kunnen aanzienlijk afwijken van hoe deze zijn omschreven in de toekomstgerichte uitspraken, waaronder die zijn uiteengezet in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag.

Over UsiminasUsinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS is een van de grootse staalproducenten van Brazilië, met aanvullende activiteiten in mijnbouw en logistiek, kapitaalgoederen, staalfabricage en -bewerking. De hoofdvestiging is gelegen aan de Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte, MG, Brazilië. Ga voor meer informatie naar www.usiminas.com.br [http://www.usiminas.com.br/].

Afdeling Investeerderrelaties-USIMINASR. Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andarBairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MGPostcode 31310-260Telefoon: +55 (31) 3499-8856.

Contactpersoon: Cristina Morgan CavalcantiHoofd Investeerderrelaties-USIMINASTelefoon: +55 (31) 3499-8856.


Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS


Web site: http://www.usiminas.com.br/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234