Dit is wat de journalistiek in Nederland nodig heeft

Wat is er nodig voor het behoud van sterke, onafhankelijke journalistiek? Vele tientallen professionals uit de wereld van media, ondernemerschap, onderwijs en wetenschap bogen zich samen over die vraag. Resultaat zijn 10 cruciale aandachtspunten, die in een brief zijn aangeboden aan staatssecretaris Dekker.

Een nieuwe commissie zou deze aandachtspunten moeten omzetten in concrete aanbevelingen, om ervoor te zorgen dat iedere burger zich goed kan informeren. Hieronder de tien punten uit de brief aan de staatssecretaris:

1. Meer betrokkenheid bij mediawijsheid en de makerskant
De overheid zou ervoor moeten zorgen dat jongeren vanaf een jonge leeftijd leren de betrouwbaarheid van informatie in te schatten.

2. Meer aandacht voor diversiteit
Minderheden moeten beschermd worden, en we moeten ze helpen hun stem te gebruiken.

3. Betere aansluiting tussen gevestigde en nieuwe mediabedrijven
Start-ups en gevestigde mediaorganisaties moeten elkaar meer aanvullen en versterken, niet beconcurreren.

4. Data moet beter opengesteld worden
Alles wat de overheid en andere partijen kunnen doen om data beter bereikbaar en transparanter te maken is bevorderlijk voor de (regionale) media.

5. Minder regels rondom (publiek-private) samenwerking
Regelgeving vanuit de overheid, maar ook cultuurverschillen en onderlinge concurrentie weerhouden partijen ervan om de mogelijkheden die er zijn op het gebied van samenwerking te benutten.

6. De journalist krijgt een nieuwe rol
De rol van de journalist verandert. De journalist is steeds vaker een vroedvrouw die anderen helpt om goede artikelen tot stand te brengen. Denk aan topwetenschappers die journalistieke bijdrages leveren.

7. Aanpassen fiscale regels noodzakelijk
Een simpele maar effectieve stap om de journalistiek te helpen, is het verlagen van het btw-tarief voor digitale media.

8. De afhankelijkheid van social media
Het belangrijkste vraagstuk van de komende jaren is hoe mediabedrijven omgaan met hun grote afhankelijkheid van social media, en dan met name het algoritme van Facebook.

9. Een vernieuwde basisnieuwsvoorziening
Bij het veranderende medialandschap hoort een heroverweging van de wijze waarop overheidsgeld wordt ingezet. De publieke omroep is daarbij één van de mogelijke modellen.

10. Huis voor de Journalistiek
Er lijkt behoefte te zijn aan een centrale plek waar journalistieke kennis wordt gedeeld, inspiratie wordt geboden, maar waar bovenal zichtbaar wordt gemaakt dat een gezonde democratie natuurlijke wapens heeft tegen vervlakking en polarisering.
Urgentie om nú te handelen

Alle professionals die spraken over de toekomst van de journalistiek maken zich zorgen. Ook zijn ze het erover eens dat er nú tot handelen over moet worden gegaan. De verantwoordelijkheid ligt bij zowel de sector zelf als bij de politiek.

Commissie instellen
Daarom dringen wij er bij de staatssecretaris op aan dat er een commissie wordt ingesteld die de aangegeven aandachtspunten uitwerkt. De vragen die we ons stellen zijn fundamenteel, de urgentie is helder. Deze nieuwe commissie zou concrete aanbevelingen moeten doen die helpen bij het uitzetten van een nieuwe koers. Het doel: dat er voorwaarden en omstandigheden ontstaan die iedere burger in staat stellen zich goed te informeren.

Lees hier (https://www.svdj.nl/dit-is-wat-de-journalistiek-in-nederland-nodig-heeft/) de volledige brief en bekijk door welke professionals deze ondertekend is.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek SvdJ

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234