Een alternatieve stemwijzer: de routestemmer

De komende weken maken miljoenen mensen gebruik van stemwijzers. Zij overwegen zo hun stemkeuze bij de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Voor veel mensen zijn de uitkomsten van stemwijzers vaak verrassend. Volgens Wim Wildeboer, schrijver van het boek Wat stem jij? komt dat omdat de gestelde vragen soms ingewikkeld zijn of voor iemands keuze minder van belang. Ook leidt de gestelde vraag niet altijd tot eenduidige politieke voorkeuren. Hij heeft daarom een alternatieve stemwijzer ontwikkeld, de routestemmer (www.routestemmer.nl).

In deze digitale routestemmer wordt niet uitgegaan van (onderhandelbare) standpunten maar van beginselen en uitgangspunten die zowel vóór als na de verkiezingen hetzelfde blijven. Daarnaast wordt de kiezer gevraagd naar opvattingen over Europa (méér of minder), het vluchtelingenvraagstuk (ruimhartig of steng) en de rol van de overheid. In de routestemmer wordt de kiezer ook gevraagd welke partijen aan een nieuwe regering moeten deelnemen. Bij de gestelde vragen krijgen politieke partijen punten die uiteindelijk leiden tot een uitkomst. De partij met de hoogste score heeft waarschijnlijk de voorkeur van de betreffende kiezer. In de routestemmer zijn zeventien partijen opgenomen die op basis van achttien vragen punten krijgen. Er kunnen meerdere partijen hoog scoren; de kiezer kan daarna een eigen route bepalen, een echte routestemmer.

De routestemmer richt zich op de 40% zwevende kiezers en op de ongeveer 800.000 nieuwe kiezers, jongeren tussen 18 en 24 jaar. Speciaal voor deze doelgroep is ook het boek Wat stem jij? geschreven als een soort handleiding bij het stemmen. In het boek wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe onze democratie werkt en komen diverse actuele vraagstukken aan de orde. Er worden vragen gesteld die de lezer zelf kan beantwoorden en er staan interviews in met jongeren over hun stemkeuze.

Het vertrouwen in de lijsttrekker en zijn of haar vaardigheden in het debat spelen bij stemwijzers en de routestemmer geen rol. Wildeboer erkent dat dit voor veel kiezers wel een belangrijk aspect is. In zijn boek komt dit uitgebreid aan de orde evenals de invloed die de maatschappelijke positie en de eigen afkomst hebben op iemands stemgedrag.

Bij het boek en de routestemmer is een film gemaakt voor YouTube (wat stem jij?) Het boek is bij de boekhandel verkrijgbaar of als e-book te downloaden. De alternatieve stemwijzer is te vinden op www.routestemmer.nl

Informatie voor de pers: niet voor publicatie

Contact Wim Wildeboer:
watstemjij@gmail.com
T: 050 5419798 of M: 06 51368152

Wim Wildeboer

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234