FNV Horeca ontwikkelt loontabel met 4,75% loonsverhoging

Veel horecawerknemers hebben door het ontbreken van een cao al ruim 3 jaar geen loonsverhoging ontvangen. Dit betekent dat ze ruim Euro 4.000 (bruto) in die 3 jaar zijn misgelopen, terwijl de horeca al een van de slechts betalende sectoren is. Horecawerknemers hebben net als werknemers in andere sectoren recht op een salaris dat ligt op het niveau van 2017. Daarom heeft FNV Horeca een loontabel ontwikkelt die horecamedewerkers kunnen inzetten bij het maken van loonafspraken. Ook roept FNV Horeca werkgevers op deze tabel toe te passen om zo de branche aantrekkelijker te maken om in te werken.

Geen cao zorgt voor een ingewikkelde situatie voor horecamedewerkers. Met de loontabel op het niveau van 2017 biedt FNV Horeca werknemers een handvat en kunnen werkgevers de sector weer aantrekkelijker te maken. Want nu de economie aantrekt en het aantal banen groeit, geven veel horecawerkgevers aan dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen. Lage salarissen zoals nu gebruikelijk in de horeca zijn een belangrijke oorzaak; werknemers kiezen voor beter betaalde sectoren.

Loontabel en arbeidsovereenkomst
In de loontabel is rekening gehouden met de gemiddelde cao-loonsverhogingen in andere vergelijkbare branches over de afgelopen jaren (4,75% van 2013-2016). De tabel kent een basisloon met een mogelijkheid voor een jaarlijkse periodieke verhoging. FNV Horeca heeft daarbij een voorbeeldarbeidsovereenkomst en een checklist gemaakt die als uitgangspunt gebruikt kan worden bij onderhandelingen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een verlenging daarvan.

Horecava 2017
Het ontbreken van een cao, werkgevers die de regels nog weleens aan hun laars lappen en de focus op flexwerk, betekenen steeds minder inkomenszekerheid voor werknemers. Tijdens de Horecava van 9-12 januari 2017 vraagt FNV Horeca aandacht voor de toekomst van de sector. Op de stand kunnen bezoekers op een interactieve manier meepraten over de horecabranche.

Over FNV Horeca
FNV Horeca is de grootste vakbond voor werknemers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor alle werknemers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over FNV Horeca kijk op www.fnvhoreca.nl of neem contact op met de afdeling persvoorlichting van FNV Horeca: 06-51694544. De loontabel, staat als bijlage bij dit persbericht. FNV Horeca is tijdens de Horecava 2017 te vinden op standnummer 07.340.

FNV Horeca

plaats:
Almere

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234