NVVE laat ouderen aan het woord over voltooid leven

De discussie in Nederland over voltooid leven is in volle gang. Deze wordt tot nu toe vooral door politici, media, professionals en organisaties gevoerd. De NVVE vindt dat er teveel óver oudere mensen gesproken wordt en niet mét hen. Daarom organiseert de vereniging een open publieksdebat op woensdagmiddag 15 februari a.s.

Het debat zal worden geopend door Jan Terlouw waarnaar NCRV-presentator Lex Bohlmeijer twee gespreksrondes leidt door middel van stellingen over voltooid leven. Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn onder andere: perceptie van voltooid leven, eigen verantwoordelijkheid, voorkomen van een voltooid leven, oplossingen, wet voltooid leven, hulpverlening, leeftijdsgrens en stervens- of levenshulpbegeleiding.

Definitie voltooid leven
'Het gaat om mensen die veelal op leeftijd zijn die naar hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan een persisterende, actieve doodswens ontwikkeld hebben.'
Bron: pag. 34, Rapport van de Adviescommissie Voltooid Leven (o.l.v. Paul Schnabel)

Onderzoek
Om het een beter beeld te krijgen van beleving van voltooid leven onder 70-plussers en de Nederlandse bevolking voert de NVVE in januari i.s.m. onderzoeksbureau Motivaction een opiniepeiling uit. De resultaten worden op 15 februari gepresenteerd.

NVVE
De NVVE ziet de rol in dit debat als die van organisator van een open discussie, waarbij er ruimte is voor de verschillende meningen en ervaringen. Het grootste belang is dat mensen zelf een stem krijgen in de lopende discussie over voltooid leven.

Datum: 15 februari
Tijd: 13.00 uur
Plaats: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11 te Utrecht
Aanmelden: https://www.nvve.nl/debat/

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sebastiaan Hattink, communicatie@nvve.nl tel 020-5304950

NVVE

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.nvve.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234