Nederlandse kampioenschappen voor volièrevogels

Binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) zijn na de fusie met de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders 30.000 liefhebbers van volièrevogels georganiseerd. De NBvV organiseert van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari a.s. in de Americahal te Apeldoorn onder de naam "VOGEL 2017" de Nederlandse Kampioenschappen voor volièrevogels. 


Ten gevolge van de door de overheid afgekondigde preventiemaatregelen i.v.m. het vogelgriepvirus zijn er deze editie wat minder vogels dan andere jaren. Grondvogels zoals kwartels en vogels van liefhebbers die in de door de staatssecretaris aangewezen "toezichtsgebieden" wonen kunnen niet worden tentoongesteld. Desalniettemin gaat de show gewoon door en beloofd e.e.a. ook dit jaar de grootste Europese happening op het gebied van het hobbymatig houden van vogels te worden!

In de periode van oktober tot en met december worden in Nederland ongeveer 500 plaatselijke en regionale vogeltentoonstellingen gehouden. Het is de gewoonte dat de hoogst uitverkoren vogel(s) later in het seizoen wedijveren met andere toppers uit heel Nederland. De meest bijzondere, mooiste en kleurrijkste vogels zullen daarom een gooi doen naar het kampioenschap. Ruim 11.000 wedstrijdvogels van de hoogste kwaliteit en ingezonden door zo'n 1.300 inzenders uit geheel Nederland zijn te bewonderen. Er is een aparte competitie voor jeugdleden.
Daarnaast zijn er ca. 4.000 vogels te koop in een grote verkoopklasse.

Niet alleen het aantal vogels is indrukwekkend, ook de variatie in kleur en zang is groot. Vele soorten zijn er te bewonderen. Onder andere kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes, alsmede Europese vogels ... ze zijn in ruime mate te zien en te horen. Stands van leveranciers van vogelvoeders en allerhande toebehoren, waaronder fraaie vogelverblijven, maken deze Nederlandse Kampioenschappen compleet. Ook voorlichting over het houden van vogels is een belangrijk aandachtspunt en er is veel documentatie aanwezig.

Tevens vindt op zaterdag 14 januari het congres "Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels" plaats. De NBvV gebruikt dit moment om dierenwelzijn op de kaart te zetten en dat naar buiten toe uit te dragen.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan en wil zich niet afzijdig houden van het debat dat de laatste jaren in toenemende mate in de maatschappij wordt gevoerd. Of het nu gaat om het welzijn van landbouwhuisdieren, de plezierjacht of Zwarte Piet: wij allemaal, als Nederlandse samenleving, vinden daar iets van. In deze brede maatschappelijke discussie ligt ook het houden van, fokken met en tentoonstellen van kooi- en volièrevogels onder een vergrootglas. Niet iedereen vindt dat de gewoonste zaak van de wereld. Critici vragen zich af of dat allemaal zomaar moet kunnen en of daar geen paal en perk aan gesteld moet worden.

De NBvV voert al sinds 2012 beleid dat de gezondheid en het welzijn van vogels die in Nederland in een beschermde omgeving worden gehouden, de zogeheten avicultuur, moeten waarborgen en verbeteren. In dat beleid worden ook handreikingen gedaan ten aanzien van het verantwoord vermeerderen en tentoonstellen van vogels. Daarmee levert de NBvV haar bijdrage aan het maatschappelijk debat over dierenwelzijn. Tegelijkertijd geeft dit beleid aan hoe haar leden moeten omgaan met wettelijke normen en morele waarden ten aanzien van het op een ethisch verantwoorde manier houden van kooi- en volièrevogels. 


Mocht u dit congres als vertegenwoordiger van de schrijvende of filmende pers willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden.

"VOGEL 2017" is het evenement voor de vogelliefhebber en daarom "the place to be". Omdat de kwaliteit van de in Nederland gekweekte vogels alom bekend is in Europa, kunnen we ook dit jaar rekenen op bezoekers uit alle delen van Europa.
Naar verwachting zal de show door 11.000 bezoekers worden bezocht.

"VOGEL 2017" wordt van donderdag 12 t/m zondag 15 januari gehouden in de Americahal,
Laan van Erica 50 te Apeldoorn.

Openingstijden:
Donderdag 12 jan. 11.00-17.00 uur
Vrijdag 13 jan. en zaterdag 14 jan. 10.00-17.00 uur
Zondag 15 jan. 10.00-16.00 uur

Toegangsprijzen:
Volwassenen Euro 8,00
Uitgebreide catalogus Euro 7,00
Kinderen tot 12 jaar Euro 4,00

Zie ook www.nbvv.nl

Informatie voor de redacties:

Verdere informatie over VOGEL 2017 is te verkrijgen bij:

Bondsbureau Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
t.a.v. H. van der Stroom - hoofd bondsbureau
Postbus 74
4600 AB te Bergen op Zoom
Tel.: 0164-235007 / Fax: 0164-239020
E-mail: hansvanderstroom@nbvv.nl

Informatie voor de media, waaronder een factsheet, logo's en HiRes fotomateriaal, is via het bondsbureau beschikbaar. Voor uw gemak is e.e.a. eenvoudig te downloaden op www.nbvv.nl/pers

De contactpersoon voor media tijdens openingsdagen is Dhr. A. Zomer, dan evenals Dhr. v.d. Stroom, telefonisch bereikbaar onder nr. 055-3668100.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

plaats:
Apeldoorn

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234