Geen alcoholreclame op 4 jongerenzenders

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Op jongerenzenders mag geen alcoholreclame gemaakt worden. Voor 2017 zijn dat de televisiezenders Nickelodeon, TeenNick, Disney Channel en Disney XD. Anders dan vorig jaar voldoet nu geen enkele radiozender aan de definitie jongerenzender.

Jongerenzenders 2017
Nederlanders onder de 18 jaar mogen geen alcohol consumeren en adverteerders mogen deze groep niet actief benaderen. Daarom laat STIVA ieder jaar vaststellen welke zenders als jongerenzender aangemerkt kunnen worden. Een jongerenzender is een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma-aanbod van een zender. Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Stichting Kijk Onderzoek (SKO) hebben de onderzoeken uitgevoerd. Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt dat reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma's die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen.

Verantwoorde marketing
Naast radio- en televisie wordt ook op internet geadverteerd. STIVA vindt het van belang dat ook daar geen minderjarigen worden bereikt. Daarom is er vijf jaar geleden een artikel opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken met voorwaarden waaraan alcoholreclame op social media moet voldoen. STIVA directeur Peter de Wolf: "Nederland was het eerste land waar de alcoholsector via zelfregulering zichzelf beperkingen heeft opgelegd ten aanzien van social media. Uit onderzoek door R2 Research blijkt nu dat marketinguitingen van alcoholmerken voor een overgrote meerderheid van 98,5% worden gezien door 18-plussers. Het is voor het eerst dat er zo specifiek gekeken is naar het bereik op sociale media, omdat in de markt nog geen goede meetmethodes waren ontwikkeld. Er kan dus gesteld worden dat de bepalingen over sociale media zeer effectief zijn."

Bijdrage aan verantwoorde alcoholconsumptie
In Nederland is er een neergaande trend gaande op het gebied van alcoholconsumptie. De Wolf: "Ouders, politiek, verstrekkers en de alcoholbranche moeten samenwerken om de norm van verantwoorde alcoholconsumptie uit te dragen. Verantwoorde marketing is daar onderdeel van en dit werkt goed door middel van zelfregulering. Gelukkig zien we dat jongeren steeds minder vaak drinken, minder veel en op steeds latere leeftijd beginnen met drinken."

Over STIVA
Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf, directeur van STIVA
T: +31 (0)70 76 201 76
M:+31 (0)6 46 1393 26
@: dewolf@stiva.nl

STIVA - Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie

plaats:
Den Haag
website:
http://www.stiva.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234