'Laagopgeleide jongeren moeten sociale media beter leren gebruiken'

Laagopgeleide jongeren maken geen gebruik van de mogelijkheden die sociale media bieden voor bijvoorbeeld sociale participatie en het vinden van werk. Daardoor groeit de kloof op het gebied van sociale en loopbaanontwikkeling tussen lager en hoger opgeleiden. Docenten in het MBO zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan het gebruik van sociale media in dit kader. Dit stelt Paulo Moekotte in zijn proefschrift met de titel 'Exploring Learning Technologies and Social Media voor VET Students at Risk'. Hij promoveert op donderdag 22 december 2016 om 16:00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen.

Loopbaanontwikkeling
Paulo Moekotte onderzocht de relatie tussen socialemediagebruik en de sociale en loopbaanontwikkeling van laagopgeleide jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. De technologische ontwikkelingen in sociale media bieden steeds meer mogelijkheden voor het versterken van sociale en economische participatie in de samenleving. Moekotte concludeert dat laagopgeleide jongeren deze mogelijkheden echter niet onderkennen en er geen gebruik van maken. Daardoor neemt de ongelijkheid in kansen toe en groeit het percentage laagopgeleide jongeren dat achterblijft als het gaat om sociale en loopbaanontwikkeling.

Mediaopvoeding en onderwijs blijven achter
Voor deze 'digitale kloof' in de participatie en kansenstructuur zijn verschillende oorzaken aan te wijzen volgens Moekotte. Zo vraagt het profileren en participeren in netwerken als LinkedIn om bepaalde vaardigheden en vormen van geletterdheid. Mediaopvoeding door ouders en het beroepsonderwijs zijn daar nog niet op afgestemd. Een tweede oorzaak is dat laagopgeleiden en potentiële schoolverlaters ondanks hun internetgebruik niet weten wat de invloed van sociale media en netwerken is op hun sociale ontwikkeling en toekomstige loopbaan. Zij staan zelfs ronduit afwijzend tegenover zakelijk gebruik ervan. Een derde oorzaak is dat docenten nog moeite hebben om sociale media in hun onderwijs te integreren om door middel van online interactie en participatie de relatie met de student te versterken.

Advies
Moekotte adviseert docenten in het beroepsonderwijs om meer aandacht te besteden aan informatiegerelateerde presentatie- en netwerkvaardigheden voor hun studenten. Daarnaast is volgens hem nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de invloed van modaliteiten van socialemediagebruik op onderwijsgerelateerde processen van betrokkenheid, zoals emotionele of cognitieve betrokkenheid.

Promotie
Paulo Moekotte verdedigt zijn proefschrift met als titel 'Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk' op donderdag 22 december 2016 om 16:00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. Saskia Brand-Gruwel van de Open Universiteit. De co-promotor is dr. Henk Ritzen van Saxion Hogescholen.

Over Paulo Moekotte
Paulo Moekotte (Enschede, 1959) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde zijn studie af in 1989. Tijdens de doctoraalfase van zijn studie ging hij aan het werk als vervangend leraar Nederlandse taal op het Jacobus College in Enschede. Deze functie zette hij voort aan het Van Rhijncollege, een MEAO in Almelo. Ook gaf hij les in Bank- en Verzekeringswezen en Informatie en Communicatie Technologie. In 1999 maakte hij de overstap naar de functie van beleidsadviseur aan het toenmalige ROC Twente Plus. Hij adviseerde er het College van Bestuur, directies en onderwijsteams tijdens transformaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van kwaliteitszorg in het MBO, de fusie tussen twee ROC's (2004) en de invoering van het competentiegericht onderwijs (2006). Daarnaast nam Moekotte deel aan diverse nationale projecten en is hij kenniskringlid van het lectoraat 'Onderwijsarrangement in maatschappelijke context'. Dit lectoraat, ingesteld door het ROC van Twente en Saxion Hogescholen, richt zich vooral op voortijdige schoolverlaters. In 2009 startte Moekotte zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Na het emeritaat van Robert Jan Simon, professor op het gebied van onderwijspsychologie aan deze universiteit, zette hij zijn promotieonderzoek voort aan de Open Universiteit met als promotor Prof. Dr Saskia Brand-Gruwel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Winnubst, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 of e-mail Marga.Winnubst@ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234