'Voortbestaan regionale commerciële radio op het spel'

NLCR presenteert zwartboek over kolderieke eisen voor regio gerichte radio

Door de recente aanscherping van de eisen die het Agentschap Telecom stelt aan de zgn. regionaliteit in de uitzendingen van niet-landelijke commerciële radiostations kan geen levensvatbare regionale radio meer worden gemaakt. Dat stelt de vereniging van niet-landelijke commerciële radio-omroepen (NLCR) in een zwartboek, dat zij vandaag om 13:00 overhandigt aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken.
De NLCR maakt in het zwartboek bezwaar tegen gewijzigde en absurde, 'kolderieke' eisen die sinds juni 2016 ineens aan de makers van regionale commerciële radio worden gesteld. De omroepen voelen zich in hun voortbestaan bedreigd. Voor deze verscherpte eisen is geen aanleiding te vinden in de wet of in het beleid, en evenmin in recente rechterlijke uitspraken. "Met die uitspraken kunnen wij prima leven, maar het AT heeft er een absurde, Kafkaëske twist aan gegeven", aldus NLCR-voorzitter Pierre Karsten.
Door de eisen van het AT wordt regionale radio gereduceerd tot een aantal technische specificaties in plaats van geënt te zijn op de culturele, taalkundige, sociale, demografische, institutionele en economische aspecten die een regio tot een regio maken. Van oudsher, sinds de verleende vergunningen uit 2003 en 2008, moeten de programma's voor een vastgesteld deel van de zendtijd gericht zijn op de regio. Over de percentages en de interpretatie daarvan hebben steeds duidelijke afspraken gegolden tussen het ministerie, het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom. Deze afspraken zijn nu eenzijdig doorbroken.
Concreet spitsen de nieuwe regels zich toe op drie elementen:

1. De geografische reikwijdte van een regio wordt door AT beperkt tot 'groene' gebieden; dit is de meest restrictieve technische uitleg van de dekking van een frequentie en heeft niets te maken met hoe een regio door luisteraars beleefd wordt (zoals bv aansluiting bij provincies)

2. De zendtijd waarin een artiest of luisteraar te horen is mag enkel nog worden meegeteld als regiozendtijd als zijn of haar geboorteplaats in de regio (lees: het groene gebied) ligt;

3. Verzoekplatenprogramma's tellen nauwelijks meer volledig mee, waardoor een programma dat voorheen voor een uur meetelde nu nog maar voor ongeveer 8 minuten meetelt.

Op woensdag 21 december spreekt de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken met minister Kamp over telecomaangelegenheden (algemeen overleg telecommunicatie, 13.00 - 16:00 uur).

Praktische voorbeelden & oplossingsrichtingen via www.nlcr.nl

Branchevereniging voor Nederlandse niet-landelijke commerciële radiostations

Contactpersoon: Pierre Karsten
Voorzitter Niet Landelijke Commerciële Radio
voorzitter@nlcr.nl
06 - 53740106
Edisonweg 36 6662 NW ELST
www.nlcr.nl

Niet Landelijke Commerciële Radio

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234