Ombudsman: 'wet verhindert maatwerk'

Betrokken instanties zien geen maatwerkoplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. De nu geldende regels staan hierbij in de weg. Dit concluderen de instanties samen met de Nationale ombudsman, tijdens het onderzoek naar de klacht van de vrouw. De Nationale ombudsman dringt er bij de Belastingdienst op aan alsnog te zoeken naar een passende oplossing voor de vrouw. Ook beveelt hij de staatssecretaris van Financiën aan te onderzoeken hoe de ongewenste financiële effecten van de regeling structureel weg te nemen.

Het UWV verhoogt in 2014 de uitkering van een vrouw met 371 euro per maand omdat zij veel extra kosten maakt vanwege haar hulpbehoevendheid. Deze verhoging zorgt er echter voor dat haar maandinkomen dusdanig hoog is dat andere inkomstenbronnen wegvallen of worden verlaagd. Zij moet voortdurend met bezwaarschriften of anderszins aan instanties tonen dat haar inkomen deels bedoeld is voor zorg. De uitvoering van de wet leidt in haar situatie tot onacceptabele problemen; er is geen structurele maatwerkoplossing mogelijk. Dit concluderen de betrokken instanties Belastingdienst (Toeslagen), gemeente, UWV en CAK samen met de Nationale ombudsman.

Wrang
Van Zutphen: 'Het is wrang dat een toeslag die bedoeld is om iemand te helpen juist het omgekeerde effect heeft. Iemand die in een hulpbehoevende situatie verkeert, zit nu in voortdurende onzekerheid en kost het wekelijks veel kostbare tijd en energie de financiële situatie stabiel te houden. Dit kan de wetgever niet voor ogen hebben gehad met deze regeling.' Voor deze mevrouw bestaat maar één oplossing meent de Nationale ombudsman: 'het toestaan van een uitzondering op de regel. De wet kan nooit een obstakel zijn om een evident probleem op te lossen.'

Oplossing
Voor de Belastingdienst ziet de Nationale ombudsman de taak om zich alsnog in te spannen om tot een oplossing te komen voor de vrouw in kwestie. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een structurele oplossing. Daarom vraagt de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Financiën te onderzoeken hoe ongewenste financiële effecten van de huidige regeling kunnen worden weggenomen.

Het volledige rapport 2016/116 kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Backx, (070) 356 35 22.
Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl en volg de Nationale ombudsman op Twitter: www.twitter.com/nat_ombudsman.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat klachten behandelt over de overheid. Jaarlijks weten 38.000 mensen hem te vinden. Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Hij is benoemd door de Tweede Kamer.

De Nationale ombudsman

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234