USIMINAS kondigt de uitbreiding van haar goedskeuringsaanvraag voor uitstaande obligaties aan

BELO HORIZONTE, Brazilië, 16 december 2016 /PRNewswire/ -- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de wetgeving van de Federale Republiek Brazilië (het "Bedrijf"), en haar dochteronderneming Usiminas Commercial Ltd., een vrijgestelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de wetgeving van de Kaaimaneilanden (de "Uitgever"), kondigden vandaag aan dat zij de afloopdatum hebben verlengd voor de goedkeuringsaanvragen (de "Goedkeuringsaanvraag") van houders van de 7,25% Obligaties, vrijkomend in 2018, van de Uitgever, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door het Bedrijf, en oorspronkelijk uitgegeven in de samengevoegde hoeveelheid van US$400.000.000 (de "Obligaties") (CUSIP: 91732BAA7; G93085AA9), die wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden in de verklaring voor de goedkeuringsaanvraag van 1 december 2016 (de "Verklaring Goedkeuringsaanvraag"). De Goedkeuringsaanvraag is verlengd en zal nu worden geopend voor ontvangst van goedkeuringen tot 11:59 p.m., New Yorkse tijd op 23 december 2016 (de "Aangepaste Goedkeuringsdatum"). Alle verwijzingen in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag naar de Goedkeuringsdatum zullen nu worden beschouwd als verwijzingen naar de Aangepaste Goedkeuringsdatum.

Het Bedrijf onderneemt de Goedkeuringsaanvraag voor een tijdelijke ontheffing, tot 30 juni 2017, voor de niet-naleving van de negatieve zekerheidsverklaring, zoals uiteengezet in de trustakte die van toepassing is op de Obligaties, voortkomend uit de perfectionering van aandelenbelangen boven het toegezegde onderpand aan bepaalde Braziliaanse bankleners en obligatiehouders, binnen de context van de heronderhandeling van de schuldpositie van het Bedrijf, zoals verder wordt beschreven in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag.

Enige obligatiehouder die eerder een goedkeuring heeft geleverd volgens de Verklaring Goedkeuringsaanvraag behoeft een dergelijke goedkeuring niet opnieuw te leveren of enige andere actie te ondernemen. Ieder obligatiehouder die nog geen goedkeuring heeft geleverd dient de instructies te volgen die uiteengezet zijn in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag, en kan de eerder uitgegeven goedkeuringsformulieren gebruiken voor het aanleveren van de goedkeuring.

Met uitzondering van het in dit persbericht beschrevene blijven alle andere voorwaarden die in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag staan onveranderd. Obligatiehouders wordt verzocht de Verklaring Goedkeuringsaanvraag en het bijbehorende goedkeuringsformulier te herzien voor de uitgebreide voorwaarden van de Goedkeuringsaanvraag en de procedures voor het geven van goedkeuring.

De Goedkeuringsaanvraag wordt alleen gemaakt onder de voorwaarden en is onderhevig aan de bepalingen uit de Verklaring Goedkeuringsaanvraag. Het Bedrijf mag, naar geheel eigen inzicht, de Goedkeuringsaanvraag op ieder moment afbreken, verlengen of wijzigen, zoals omschreven in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag.

Vragen over de voorwaarden van de Goedkeuringsverklaring dienen te worden gericht aan BofA Merrill Lynch op (888) 292-0070 (gratis) of (646) 855-8988 (collect). BofA Merrill Lynch treedt op als Aanvraagagent voor de Goedkeuringsaanvraag (de "Aanvraagagent"). Verzoeken om hulp bij het invullen en afleveren van een goedkeuringsformulier of verzoeken om extra exemplaren van de Verklaring Goedkeuringsaanvraag, het goedkeuringsformulier of andere gerelateerde documenten moeten worden gericht aan D.F. King & Co., Inc. (de "Informatie-agent"), op (212) 269-5550 (collect) of (877) 478-5045 (gratis) of schriftelijk aan 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Belangrijke mededelingDit persbericht is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is geen aanbieding tot het kopen of verkopen van enige effecten. Deze mededeling moet samen worden gelezen met de Verklaring Goedkeuringsaanvraag en het bijbehorende goedkeuringsformulier. Van het Bedrijf, de Uitgever, de Curator, de Aanvraagagent en de Informatie-agent of de Berekeningsagent doet niemand enige aanbeveling over de vraag of Obligatiehouders toestemming moeten verlenen aan de ontheffing, in navolging van de Goedkeuringsaanvraag. Obligatiehouders moeten de inhoud van dit persbericht, de Verklaring Goedkeuringsaanvraag of enige andere gerelateerde documenten niet beschouwen als juridisch, zakelijk of belastingadvies. Iedere Obligatiehouder moet zijn of haar eigen advocaat, bedrijfsadviseur en belastingadviseur raadplegen voor juridische, zakelijke of belastingtechnische aangelegenheden met betrekking tot de Goedkeuringsaanvraag.

De Goedkeuringsaanvraag wordt niet gemaakt richting, en goedkeuring worden niet geaccepteerd van of uit naam van, een Obligatiehouder in enige jurisdictie waarbinnen het maken van de Goedkeuringsaanvraag en de acceptatie ervan niet in overstemming zijn met de aldaar geldende wetgeving. Het Bedrijf mag echter naar eigen inzicht actie ondernemen als het noodzakelijk wordt geacht om de Goedkeuringsaanvraag op een legale manier te doen plaatsvinden in een dergelijke jurisdictie en om de Goedkeuringsaanvraag uit te breiden naar iedere Obligatiehouder in een dergelijke jurisdictie.

Waarschuwende mededeling inzake toekomstgerichte uitsprakenDit persbericht bevat enkele toekomstgerichte uitspraken binnen de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act. Toekomstgerichte uitspraken hebben te maken met onzekerheden, risico's en aannames, omdat deze uitspraken informatie bevatten over Usiminas' mogelijke of veronderstelde toekomstige plannen en bedoelingen, waaronder het doen van een ruilaanbod, het bedrijfsresultaat, bedrijfsstrategieën, financiële plannen, concurrentiepositie, industriële omgeving, potentiële groeimogelijkheden, de effecten van toekomstige regelgeving en de effecten van concurrentie. Toekomstgerichte uitspraken gaan alleen over de datum waarop ze zijn gemaakt, en Usiminas is niet verplicht om de toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te werken of te wijzigen na publicatie, ofwel op basis van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins. In het licht van de hierboven beschreven risico's en onzekerheden, is het mogelijk dat de in dit bericht besproken toekomstgerichte uitspraken en omstandigheden niet plaatsvinden en zijn geen garantie voor toekomstige prestatie. Usiminas' werkelijke resultaten, plannen en prestaties kunnen aanzienlijk afwijken van hoe deze zijn omschreven in de toekomstgerichte uitspraken, waaronder die zijn uiteengezet in de Verklaring Goedkeuringsaanvraag.

Over UsiminasUsinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.--USIMINAS is een van de grootse staalproducenten van Brazilië, met aanvullende activiteiten in mijnbouw en logistiek, kapitaalgoederen, staalfabricage en -bewerking. De hoofdvestiging is gelegen aan de Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte, MG, Brazilië. Ga voor meer informatie naar www.usiminas.com.br [http://www.usiminas.com.br/].

Afdeling Investeerderrelaties-USIMINASR. Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andarBairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MGZIP Code 31310-260

Contactpersoon:Cristina Morgan CavalcantiHoofd Investeerderrelaties-USIMINASTelefoon: +55 (31) 3499-8856.Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234