Tijdelijke oplossing voor vervangingsproblemen door Wwz

De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. Minister Asscher (Sociale Zaken) zal op verzoek van sociale partners een ministeriële regeling treffen waarin deze tijdelijke uitzondering van de ketenregeling mogelijk wordt gemaakt. Sociale partners zullen vervolgens de CAO PO hierop aanpassen.
De PO-Raad is blij dat hiermee erkend wordt dat er binnen het PO een probleem is met vervanging als de WWZ onverkort wordt toegepast.

Minister Asscher heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenner aangesteld met de opdracht om binnen de huidige wet een oplossing te zoeken voor de vervangingsproblemen in het primair onderwijs. Hoewel de Wwz door de sociale partners verschillend gewaardeerd wordt, hebben partijen elkaar gevonden in de noodzaak te voorkomen dat er groepen naar huis worden gestuurd.
Verkenner Jacques Tichelaar is aan het werk gegaan om een oplossing te zoeken die op de korte termijn zou werken. Wetswijziging biedt op de korte termijn geen soelaas. Hij heeft sociale partners ervan overtuigd gezamenlijk een beroep te doen op de ministeriële regeling uit de Wwz die verruiming mogelijk maakt.

De gemaakte afspraak houdt in dat tijdelijke contracten die worden aangegaan in de maanden januari, februari en maart 2017 en 2018 voor kortdurende vervanging van ziekteverzuim, niet meetellen voor de ketenregeling. Het aantal contracten voor een vervanger is dus onbeperkt in deze maanden, maar de afzonderlijke contracten moeten wel kortdurende contracten zijn, van maximaal 14 dagen.

De PO-Raad ziet de gekozen oplossingsrichting niet als definitieve oplossing voor alle problemen rondom de WWZ. Maar het geeft het primair onderwijs tijdens de periode waarin het ziekteverzuim het hoogst is (januari - maart) wel verlichting. Met de bonden is afgesproken dat de cao-afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de Wwz, geëvalueerd worden. Duidelijk moet worden of de schoolbesturen, ook als zij een doordacht vervangingsbeleid hebben ingevoerd, uit de voeten kunnen met deze cao-afspraken.

Voor nadere informatie mail met a.veen@poraad.nl. Woordvoerder

PO-Raad

plaats:
Utrecht
website:
http://poraad.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234