Regionale Genootschappen Fysiotherapie fuseren met KNGF

Tijdens de 276ste Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) op 14 december jl. hebben 12 Regionale Genootschappen Fysiotherapie unaniem ingestemd met een volledige fusie met het KNGF. Hiermee is een besluitvormingsproces van twee jaar succesvol afgerond. Het resultaat is één vereniging voor alle fysiotherapeuten in Nederland.

Aanleiding voor deze fusie is dat ondanks het grote belang van goede regionale vertegenwoordiging, de getrapte besluitvorming via Regionale Genootschappen door een beter alternatief kan worden vervangen. Om te borgen dat leden een stem blijven houden in het verenigingsbeleid, zijn tegelijk met de fusie de regionale stemrondes vervangen door een systeem van 'one member, one vote'. Dit betekent dat alle 19.000 leden in het vervolg individueel en direct kunnen stemmen op voorgenomen besluiten van het KNGF-bestuur. Naast het fysiek uitbrengen van een stem tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, kunnen KNGF- leden dit in het vervolg ook doen via een digitaal stemsysteem. Dit systeem werd op de fusievergadering van 14 december jl. voor het eerste getest en zal bij de eerstvolgende ALV in het voorjaar van 2017 officieel in werking treden.

KNGF-voorzitter Guusje ter Horst toonde zich bijzonder verheugd met deze mijlpaal in de geschiedenis van het KNGF: 'Met deze stap bereiken we dat elke fysiotherapeut in ons land ook écht gehoord wordt. Het betekent ook dat nu de overgrote meerderheid van fysiotherapeuten in Nederland als een eenheid vertegenwoordigd wordt, het belang van onze leden nog krachtiger behartigd wordt. Fysiotherapeuten kunnen zich dan concentreren op waar ze echt goed en onmisbaar in zijn: goede zorg voor hun patiënten waar het gaat om houding en bewegen.' Naast deze fusie is ook de vernieuwing van de werkorganisatie van het KNGF in Amersfoort nagenoeg afgerond. Daarmee is een professionele en krachtige organisatie ontstaan dat de KNGF-leden dagelijks met raad en daad terzijde staat bij de uitoefening van hun vak. Nu de 12 Regionale Genootschappen ophouden te bestaan, zal deze nieuwe werkorganisatie met speciale regioteams, samen met de ambassadeurs, de contacten met leden in de regio onderhouden en hen ondersteunen.

Meer informatie: Pieter Vonk: 06-53144901

KNGF

plaats:
Amersfoort 15 december 2016
website:
http://www.kngf.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234