Plan van Verdeling Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. i.l.

In navolging van het ontbindingsbesluitbesluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. i.l. per 15 december 2015 heeft de vereffenaar de Rekening en Verantwoording en Plan van Verdeling van de vennootschap gedeponeerd bij het Handelsregister. Deze ligt voor een ieder ter inzage en is tevens opvraagbaar bij de vennootschap.

Na de wettelijk voorgeschreven termijn van twee maanden zal de vereffenaar medio februari 2017 een slotuitkering van circa Euro2,90 doen aan aandeelhouders van de vennootschap naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen, onder inhouding van 15% dividendbelasting.
Na uitbetaling aan de aandeelhouders zal de vennootschap worden opgeheven. De beursnotering van de vennootschap zal worden beëindigd per 30 december 2016.

Meer informatie vindt u in een toelichting opgesteld door de fiscaal adviseur van het Fonds (http://www.arconacapital.nl/algemeen/pdf/fondsen/20161216093007.pdf).

Vereffenaar, Arcona Capital Fund Management B.V.

Voor meer informatie:
Arcona Capital Fund Management B.V.
Hogehilweg 17
1101 CB Amsterdam
Tel: 020 - 820 4 720
E-mail: info@arconacapital.com
www.arconacapital.nl

Arcona Capital Nederland

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234