Hilversum mag afsteken van vuurwerk in centrum met Oud&Nieuw verbieden

Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum mag een deel van het centrum aanwijzen waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (14 december 2016). Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren
Een aantal vuurwerkhandelaren in Hilversum was tegen het vuurwerkverbod in het centrum van de stad in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De handelaren vrezen een omzetdaling, omdat er door het vuurwerkverbod volgens hen minder vuurwerk zal worden verkocht. Zo voeren de handelaren aan dat de burgemeester en niet het college van burgemeester en wethouders bevoegd is een vuurwerkverbod in te stellen, en dat het aanwijzingsbesluit in strijd is met het landelijke Vuurwerkbesluit. Ook is volgens de handelaren onvoldoende rekening gehouden met hun belangen.

Bevoegdheid
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het college van burgemeester en wethouders wel bevoegd het vuurwerkverbod in te stellen. Met de aanwijzing van het gebied wordt geen invulling gegeven aan het begrip 'handhaving van de openbare orde' ten aanzien waarvan de burgemeester exclusief bevoegd is. Het gaat hier niet om een situatie van 'feitelijk herstellen en bewaren' van de openbare orde. Het gaat hier om het stellen van nadere regels op het terrein van de openbare orde en die bevoegdheid heeft het college van burgemeester en wethouders ook.

Vuurwerkbesluit
Het besluit van het gemeentebestuur is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak niet in strijd met het landelijke Vuurwerkbesluit. In het Vuurwerkbesluit zijn algemene regels gegeven voor de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Regels over het aanwijzen van plaatsen waar vuurwerk mag worden afgestoken, kent het Vuurwerkbesluit niet. Het Vuurwerkbesluit beoogt dus niet uniform en uitputtend het afsteken van vuurwerk te regelen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Belangenafweging
Over het gevreesde omzetverlies van de vuurwerkhandelaren oordeelt de hoogste bestuursrechter dat dit een financieel belang is dat het gemeentebestuur bij de besluitvorming moest betrekken. Maar het omzetverlies is 'wat betreft de vuurwerkverkoop niet zodanig dat het college daaraan een doorslaggevend gewicht diende toe te kennen', ten opzichte van de belangen van 'het voorkomen van gevaar en overlast voor winkelend en uitgaand publiek, bewoners en ondernemers in het aangewezen gebied'.

Vuurwerkverbod
Het vuurwerkverbod geldt voor het uitgaansgebied in het centrum van Hilversum en voor een deel van het Langgewenst. In de periode van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur mag in dit aangewezen gebied geen consumentenvuurwerk worden afgestoken.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
De uitspraak met zaaknummer 201508834/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de voorlopige uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Emmy de Jager via 070 – 426 4520, persvoorlichter bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234