Chatsite pratenoververlies.nl ook geopend tijdens de feestdagen

Voor mensen die een dierbare hebben verloren, zijn de feestdagen vaak een beladen tijd. Zeker als het verlies nog vers is. Daarom is de chatsite www.pratenoververlies.nl ook tijdens de feestdagen geopend. Bij de gratis en vertrouwelijke chat kunnen mensen hun verhaal kwijt en hun gevoelens delen met geschoolde vrijwilligers. De vrijwilligers van de chat zitten elke dag klaar, van 16.00 uur tot 22.00 uur.

De chat van Humanitas viert dit jaar zijn eerste lustrum en voorziet duidelijk in een behoefte. Dit jaar zijn er al meer dan 2.200 chatgesprekken gevoerd. Een verdubbeling van het aantal gesprekken ten opzichte van vorig jaar.

Feestdagen extra beladen
De gesprekken op Praten over Verlies gaan meestal over het verlies van een dierbare, maar kunnen ook over verlies van werk of gezondheid gaan. De feestdagen zorgen vaak voor extra chatverkeer. "Veel mensen zien tegen de feestdagen op want ze missen hun dierbare, of kijken terug op een moeilijke periode. Niet altijd is het even gemakkelijk deze gevoelens te delen met de omgeving", aldus projectcoördinator Frédérique Groenen van Humanitas. "Onze vrijwilligers - vaak ervaringsdeskundigen - dragen geen oplossingen aan maar laten merken dat ze oprecht geïnteresseerd zijn en meevoelen door de juiste vragen te stellen en vooral door te luisteren."

Grote steun
De deelnemers beoordelen de chat met een ruime 8 en tachtig procent geeft aan veel aan het gesprek te hebben gehad. "Geen idee of je dit kan lezen, maar ik vind je een hele grote steun", zegt iemand. En ook: "Het luchtte op en zorgt ervoor dat ik (weer) kan slapen", en "Fijn om je gevoel te kunnen delen met iemand die er geen oordeel over heeft", zijn enkele reacties.

Goede aanvulling op reguliere ondersteuning
Groenen ziet Pratenoververlies.nl als een goede aanvulling op andere vormen van hulp. 'Onze lotgenotencontacten en de hulp van maatjes vinden meestal volgens afspraak plaats, maar chatten kan altijd. Het is laagdrempelig, omdat het anoniem is. Je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt het gesprek beëindigen wanneer je wilt.'

Nieuwsgierig of heb je ook behoefte aan een gesprek? Op www.pratenoververlies.nl lees je hoe het werkt en vind je ervaringsverhalen van anderen.
Of kijk op facebook: https://www.facebook.com/pratenoververlies

Pratenoververlies.nl is een initiatief van vereniging Humanitas en uitvaartorganisatie Yarden.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema's: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Jaarlijks geven 22.000 goed getrainde vrijwilligers zo'n 60.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Ton Vollinga, landelijk projectleider online ondersteuning,
Ton Vollinga, t.vollinga@humanitas.nl. 06 37138517

Humanitas

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.humanitas.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234