Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 15 december a.s. onderzoeksrapport over het onderhoudsbudget voor dammen, stuwen en stormvloedkeringen

De Algemene Rekenkamer publiceert op 15 december 2016 om 11.15 uur over de budgettaire problematiek voor de instandhouding (onderhoud, renovatie, vervanging) van de dijken, dammen en duinen, stuwen en stormvloedkeringen. Deze infrastructuur bestaat om de omliggende ruim 90.000 kubieke meter water in toom te houden c.q. te reguleren en van voldoende kwaliteit te laten zijn. Deze infrastructuur wordt omschreven als het hoofdwatersysteem.
Eerder heeft de Algemene Rekenkamer soortgelijke onderzoeken uitgevoerd naar de instandhouding van de hoofdwegen van Rijkswaterstaat (2014) en de hoofdvaarwegen (2015).

In deze rapportage wordt ingegaan op de vraag of het extra budget dat de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) in 2011 heeft uitgetrokken voor de instandhouding voor de periode tot het jaar 2020 volstaat.

Deze rapportage bevat conclusies en aanbevelingen.
De bestuurlijke reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu is samengevat opgenomen in het rapport en wordt integraal gelijktijdig met het rapport gepubliceerd op www.rekenkamer.nl.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicatie met een persbericht.
Het bondige rapport, persbericht en de bestuurlijke reactie zijn op 15 december a.s. vanaf 11.15 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicatie van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 15 december om 09.15 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234