Sociale voornemens in 30 jaar tijd vrijwel verdwenen

Impact sociale contacten op gezondheid onderschat

De top 3 goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn weer bekend: 'meer sporten en bewegen', 'gezond(er) leven en eten' en 'zelfontwikkeling'. Onderzoek naar de historie van goede voornemens, door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Zilveren Kruis, laat zien dat we vroeger met meer sociale voornemens, veelal gericht op partner en kinderen, het nieuwe jaar in gingen. In 67 procent van de gevallen zijn onze voornemens vandaag de dag individualistisch van aard. Dit terwijl sociale interactie juist grote invloed heeft op de gezondheid. "Drie jaar geen sociaal contact is ongezonder dan drie jaar slecht eten", aldus Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zilveren Kruis wil Nederlanders hier bewust van maken en hen stimuleren om naast gezonde, individuele voornemens ook met sociale voornemens 2017 in te gaan.

Sociale voornemens zijn gezond
Investeren in de mensen in je buurt en contact met partner, familie of vrienden draagt bij aan een goede gezondheid. Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam: "Samen staan we letterlijk sterk. We voelen ons fijner en zijn ook gezonder. Sociaal contact is goed voor de bloeddruk en het afweersysteem en daarnaast werkt het stress verlagend". Nederlanders zijn zich hier maar beperkt van bewust blijkt uit het onderzoek van Zilveren Kruis: 42 procent ziet geen tot nauwelijks verband tussen het face-to-face onderhouden van hun sociale contacten en een goede gezondheid. Volker vervolgt: "Dit is opvallend. Er zijn legio onderzoeken waaruit blijkt dat sociale contacten zeer belangrijk zijn. De bevinding dat mensen zich niet bewust zijn van de waarde van sociale contacten voor hun gezondheid is een gevolg van de vergevorderde individualisering. Voornemens voor het nieuwe jaar richten thans zich meer op het 'momentje voor jezelf' dan op contact met anderen. Dit is kennelijk een verschuiving ten opzichte van vroeger. Hier valt nog veel te halen voor een gezonder Nederland."

Belang van sociale contacten
Goede voornemens zoals sporten, stoppen met roken, gezond leven en overgewicht verliezen, deden eind jaren '90 hun intrede en zijn sindsdien de voornaamste doelen voor het nieuwe jaar. "Natuurlijk moedigen wij het aan dat mensen werken aan een goede gezondheid. Met onze vergoedingen en services bieden we daarbij een extra steuntje in de rug, zoals met Actify. Het is een mooi inzicht dat sociale voornemens zoals meer aandacht voor familie, vrienden en (on)bekenden ook een positief effect hebben op de gezondheid", aldus Norbert Hoogers, directievoorzitter Zilveren Kruis.
Goede voornemens volgens wetenschappelijke experts
Samen met drie sociale wetenschappers heeft Zilveren Kruis gekeken naar goede sociale voornemens die bijdragen aan een beter 2017.

1. Investeer in je sociale omgeving zoals je buren. "Het draagt bij aan een betere bloeddruk en afweersysteem. Mensen zijn sociale wezens, groepsdieren. Het is belangrijk om verbondenheid te hebben met anderen, zoals je gezin, vrienden en buren. Wanneer mensen dit niet ervaren gaat het psychisch snel slechter en ondervinden mensen stress en spanning. Dit is niet goed voor je gezondheid", volgens Edwin Boezeman, sociaal- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Leiden.

2. Besteed gerichte aandacht aan je kinderen en partner. "Aandacht is steeds vaker versnipperd o.a. door social media. Kinderen hebben gerichte aandacht broodnodig. Dit is belangrijk voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en daarmee voor hun gezondheid", vertelt Rien van IJzendoorn, Hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

3. Laat social media face-to-face contact niet vervangen. "Gebruik het als extra contactmoment. Werken aan een goede gezondheid is niet alleen een individuele bezigheid, zoals gezond eten en meer bewegen. Goed en gezond in je vel zitten vereist ook een sociale inspanning", aldus Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

zilverenkruis.nl/

**EINDE PERSBERICHT**

Over Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft 3,5 miljoen verzekerden en is onderdeel van Achmea. We hebben vestigingen in Leiden, Leusden en Zwolle. Met zo'n 2860 medewerkers staan we onze klanten bij met raad en daad. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit. Wij helpen mensen hun weg te vinden in de zorgwereld en het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg. Bijvoorbeeld met hulp van onze zorgcoaches. Of met een persoonlijke online pagina op Mijn Zilveren Kruis waar je kunt zien waar je financieel aan toe bent. Vanuit ons streven naar vitaliteit werken we samen met NOC*NSF om mensen gezonder en vitaler te krijgen.

Over het onderzoek
Het onderzoek gaat over de verandering in goede voornemens door de jaren heen en de goede voornemens voor 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis. 1404 respondenten van 18 jaar en ouder hebben meegedaan aan het onderzoek.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij
- Circa tweede derde (67%) van de goede voornemens heeft een persoonlijk karakter dat gaat over gezondheid, uiterlijk of zelfontplooiing.
- Sociale contacten face-to-face onderhouden draagt volgens 42% van de Nederlanders niet tot nauwelijks bij aan een goede gezondheid.
- Sociale contacten in de buurt draagt volgens 58% van de Nederlanders niet tot nauwelijks bij aan een goede gezondheid.
- Lichamelijk contact draagt volgens 53% van de Nederlanders niet tot nauwelijks bij aan een goede gezondheid.

Top 3 goede voornemens 2017
1. Meer sporten en bewegen
2. Gezond(er) leven en eten
3. Zelfontwikkeling

Voornemens van jaren 40 tot nu
- De jaren 40 en jaren 50 stonden namelijk in het teken van de wederopbouw. Dit zie je ook terug in de voornemens in deze tijd; mensen wilden harder gaan werken (1), promotie krijgen (2) en geld sparen (3).
- Begin jaren 60 treedt er verandering op en willen we juist meer aandacht aan elkaar besteden (Mannen moeten zich meer voornemen tevreden te stellen met het eten van de vrouw'; bron De Telegraaf 29 december 1958).
- In de jaren 70 staat tijd voor het gezin op de eerste plek. En hebben Nederlanders het voornemen de maatschappij te verbeteren.
- In de jaren 80 komt voor het eerst naar voren dat roken schadelijk kan zijn voor de gezondheid en passen mensen meteen het concrete voornemen toe hiermee te stoppen. Ook staat 'meer aandacht voor levenspartner en kinderen' nog steeds in de top 3.
- Eind jaren 90 tot en met '16 veranderen goede voornemens steeds meer naar individuele doelen, zoals afslanken en stoppen met roken. Deze doelen staan vandaag de dag - samen met 'sporten' - nog steeds met stip bovenaan.
- Voor 2017 hebben de meeste mensen het voornemen om meer te sporten, af te vallen en te stoppen met roken. In het verleden waren de voornemens niet altijd zo direct op het individu gericht.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

Video's en geluidsfragmenten goede voornemens
Zilveren Kruis heeft straatinterviews afgenomen en Nederlanders gevraagd naar hun goede voornemens op zowel sociaal als individueel gebied. Er zijn video's met geluidsfragmenten beschikbaar voor download: http://connectingstories.nl/zilveren-kruis/. Bij gebruik vragen wij u de bron Zilveren Kruis te vermelden.

Straatinterviews op YouTube
http://lk.je/zilveren-kruis-buren
http://lk.je/zilveren-kruis-social
http://lk.je/zilveren-kruis-voornemens

Beeldmateriaal (download)
http://www.connectingstories.nl/zilveren-kruis/zilveren-kruis-goede-voornemens-2017-mensen.png
http://www.connectingstories.nl/zilveren-kruis/zilveren-kruis-beter-2017-goede-voornemens-buren-straat-interviews.jpg
http://www.connectingstories.nl/zilveren-kruis/zilveren-kruis-beter-2017-goede-voornemens-social-straat-interviews.jpg
http://www.connectingstories.nl/zilveren-kruis/zilveren-kruis-beter-2017-goede-voornemens-voornemen-straat-interviews.jpg
http://www.connectingstories.nl/zilveren-kruis/zilveren-kruis-goede-voornemens-2017.png

Zilveren Kruis

plaats:
LEIDEN

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234