NVM-mondhygiënisten reageert op petitie tandartsen

Nieuwegein, 9 december 2016 - Op basis van "misleidende en onjuiste informatie" roept de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) mondzorgpatiënten op een online-petitie te tekenen genaamd 'Blijf af van mijn tandarts'. NVM-mondhygiënisten vindt dat patiënten recht hebben op eerlijke informatie en vraagt kritisch te zijn bij het lezen van de petitie.

Na de aankondiging van minister Schippers in juni 2016 om de zelfstandigheid van de mondhygiënist te vergroten, brak grote onrust uit onder tandartsen en ontstond veel discussie. In de recentelijk uitgebrachte petitie stelt de ANT dat door een dreigend tekort van tandartsen de keuzevrijheid van de patiënt verdwijnt, de kwaliteit van de mondzorg afneemt en kosten van mondzorg voor de patiënt hoger worden. Een petitie tekenen op grond van deze onjuiste argumenten vindt NVM-mondhygiënisten onterecht.

Zorgvraag centraal
De Tweede Kamer heeft afgelopen week het amendement voor het verruimen van opleidingsplaatsen voor tandartsen verworpen. Minister Schippers wil inzetten op een andere verdeling van de mondzorg: de juiste zorgverlener op de juiste plaats. Van het wegbezuinigen van tandartsen is geen sprake, wel van efficiënte en effectieve zorg en meer aandacht voor preventie. Om te bepalen of er voldoende mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici) worden opgeleid, moet de zorgvraag van de patiënt centraal staan. De zorgvraag bepaalt immers welke zorgverleners voor welke zorg nodig zijn.

Keuzevrijheid patiënt
Van het verdwijnen van de keuzevrijheid van de patiënt is geen sprake. Iedere patiënt in Nederland heeft keuzevrijheid wat betreft zijn zorgverlener, dus ook in de mondzorg, anders dan de petitie doet suggereren. De patiënt bepaalt zelf of hij/zij naar de tandarts of naar de mondhygiënist gaat voor mondzorg. NVM-mondhygiënisten stimuleert daarbij te allen tijde goede samenwerking en afstemming tussen mondhygiënist en tandarts voor optimale mondzorg.

Meer aandacht voor preventie
De mondhygiënist is door de hbo-opleiding toegerust om preventieve mondzorg te verlenen. Onder preventieve mondzorg vallen o.a. gebitscontrole, preventie en behandeling van beginnende gaatjes en tandvleesproblemen. Het behandelen van primaire caviteiten (het boren en vullen van nieuwe gaatjes), het geven van verdoving en het maken van röntgenfoto's zijn daarbij handelingen die al jaren zelfstandig door de mondhygiënist worden uitgevoerd. Meer preventie voorkomt ernstige gebits- en gezondheidsproblemen. Uiteindelijk betekent dit minder behandelingen door de tandarts en daarmee lagere kosten voor de patiënt.

Commentaar:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-mondhygiënisten:

NVM-mondhygiënisten
Contactpersoon: Ellen Bol-van den Hil, directeur
T 030 - 753 93 95
I www.mondhygienisten.nl

Bekijk de officiële reactie van Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten via:
https://www.mondhygienisten.nl/nieuws/petitie-ant-...

Bekijk een pdf met informatie over de taakherschikking via https://www.mondhygienisten.nl/wp-content/uploads/...

NVM-mondhygiënisten

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234