Het belang van een UNESCO Verdrag voor Immaterieel Erfgoed

Immaterieel erfgoed is een nieuwe tak van erfgoed sinds Nederland in 2012 het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekende. Omdat het nog zo'n nieuwe tak van erfgoed is, bestaan er nog veel onduidelijkheden over. Maar het is niet voor niets dat de lidstaten van UNESCO een verdrag aannamen om de tradities en rituelen te beschermen. Immaterieel erfgoed is kwetsbaar erfgoed. Daarom ondertekenden in korte tijd veel landen het UNESCO Verdrag. Dat onderstreept het belang van dit verdrag.

In de bijlage bij dit bericht kunt u een artikel downloaden over het belang van immaterieel erfgoed en het tot stand komen van het UNESCO Verdrag Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zie ook www.immaterieelerfgoed.nl

Kijk ook op www.immaterieelerfgoed.nl
Ineke Strouken 06-53240892

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234