Adjiedj Bakas presenteert boek Trends2017 aan CBS-DG Tjark Tjin-A-Tsoi

Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nam het eerste exemplaar in ontvangst van het boek "Trends 2017" van trendwatcher Adjiedj Bakas. Jaarlijks komt de "Trendwatcher des vaderlands" (Telegraaf, NRC Handelsblad") of "vooruitblikkoning" (Volkskrant") met de trends voor het nieuwe jaar. Van eerdere boeken werden al 900.000 exemplaren verkocht. Bakas spiegelt de trends vaak aan zaken die de "datacrunchers" van CBS ontdekken. Dat was ook de reden om het eerste exemplaar van dit nieuwe boek te overhandigen aan de DG van CBS. Bakas heeft grote waardering voor CBS. Dat is wederzijds. Tjin-A-Tsoi zei bij de presentatie: "Ik vind het werk van Bakas zeer waardevol, ongeacht de vraag hoeveel van de trends die hij beschrijft volledig realiteit worden. Het zet je aan het denken. Als CBS kijken wij niet in de toekomst, maar eind 2017, begin 2018, kunnen we met onze data beschrijven wat er in 2017 feitelijk is gebeurd.." Tjin- A-Tsoi ziet ook de waarde van Big Data, waarvan Bakas een snelle opmars voorspelt. "CBS gaat in 2017 Big Data nog beter benutten, onder meer om gedetailleerdere cijfers te kunnen maken. Big Data biedt ons ook de mogelijkheid om statistieken goedkoper en met minder administratieve lasten te produceren. In steden openen we Urban Data Centers, om in samenwerking met gemeenten (big) data te verzamelen voor het beantwoorden van beleidsvragen. Zo hopen we te kunnen bijdragen aan een nog scherper inzicht in wat er gebeurt in Nederland, ook op lokaal niveau."

2017 is volgens de Chinezen het Jaar van de Haan. In een dergelijk jaar timmeren 'haantjes' aan de weg, volgens Bakas. Hij verwacht dat de as Trump-Poetin Europa ingrijpend zal veranderen. Waarom zoeken burgers nu bescherming? Bakas: "Hanen verdedigen hun territorium op felle wijze, en dat wordt door burgers omarmd, want zij zoeken bescherming tegen het geweld van de wereld. Nu de digitale transformatie echt losbarst en het verdienmodel van menig bedrijf verdwijnt, zoeken grootbedrijf en MKB bescherming. Nu steeds meer (al dan niet verborgen) werkloosheid de kop opsteekt, en de verzorgingsstaat onder druk staat, zoeken werknemers bescherming. Nu zp-ers en bottom-up-veranderaars teveel disruptie veroorzaken, zoekt het poldermodel bescherming. Nu de EU-superstaat kraakt en feitelijk getransformeerd moet worden naar de oude EG, zoeken eurocraten bescherming voor hun droom, die de meeste burgers als nachtmerrie ervaren. Nu de middenklasse verder verarmt, en daardoor niet meer voor sociale cohesie zorgt, wordt ook daar de roep om bescherming luider".

In zijn boek besteedt Bakas veel aandacht aan de Brezinski-doctrine uit de jaren '70 van de vorige eeuw, die het politiek ontwaken van de massa voorspelde. "In dit verkiezingsjaar is de 19e eeuwse representatieve democratie toe aan iets nieuws, want de vetocratie wint terrein. Autoriteiten krijgen het moeilijk in 2017, omdat krachten van onderop de koers bepalen".
Bakas' vorige boek "Ziel in de Zorg" werd onlangs in ontvangst genomen door minister Edith Schippers van VWS, die zijn "heerlijk optimistische kijk" prees. Het boek "Megatrends MKB" dat Bakas schreef met MKB-voorman Hans Biesheuvel werd in ontvangst genomen door premier Mark Rutte, die het " zeer inspirerend" noemde.

In Trends 2017 staan de belangrijkste trends op terreinen zo uiteenlopend als arbeid, technologie, overheid, samenleving, geopolitiek, business, reizen, mode en design. Het kost EUR 9,95 en ligt vanaf vandaag in de boekhandel. In bijgevoegde filmpjes ziet u de highlights uit het boek en de boekoverhandiging.

Voor meer informatie: Ralph Uittenbogaard, 020 627 10 17, info@bakas.nl

Trend Office Bakas

plaats:
Den Haag
website:
http://www.bakas.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234