Wat verstaat UNESCO onder immaterieel erfgoed

Immaterieel Erfgoed is een nieuwe tak van erfgoed sinds Nederland in mei 2012 het UNESCO Verdrag over immaterieel erfgoed ondertekende. Omdat het nog zo nieuw is, bestaan er nog veel misverstanden over. Zo wordt immaterieel erfgoed nog wel eens verward met werelderfgoed, dat voortkomt uit een ander UNESCO Verdrag en ook een heel andere insteek heeft. Ook wordt er nog weleens gedacht dat het de bedoeling is om immaterieel erfgoed te conserveren. Niets is minder waar. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed. Hieronder leggen wij de definitie van immaterieel erfgoed nog eens uit:

Wat is immaterieel erfgoed?
In de UNESCO Conventie ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed wordt immaterieel erfgoed als volgt gedefinieerd:

Onder immaterieel erfgoed verstaan wij de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden, met inbegrip van de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimtes, die gemeenschappen, groepen en in sommige gevallen individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed, dat van generatie op generatie wordt overgeleverd, wordt voortdurend opnieuw gecreëerd door gemeenschappen en groepen in reactie op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis en geeft hen een gevoel van identiteit en continuïteit.

Wat betekent dat precies?

De praktijken, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden ....
Bij immaterieel erfgoed gaat het om cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven en zich uit in tradities, rituelen, gebruiken en gewoonten. Iedereen heeft immaterieel erfgoed, alleen zijn wij ons daarvan vaak niet bewust. Bij immaterieel erfgoed kan het gaan om feesten zoals Moederdag, Carnaval of Suikerfeest, levenslooprituelen bijvoorbeeld het wisselen van de ringen bij een huwelijk of een kaarsje branden op Allerzielen, om eten als stamppot en de Indische rijsttafel of ambachten zoals smeden, heggenvlechten en hennaschilderen. Immaterieel erfgoed heeft alles te maken met onze roots en zit in ons hart, hoofd en handen.

... met inbegrip van de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimte ...
Bij immaterieel erfgoed hoort ook materieel erfgoed. Schaatsen doe je op schaatsen. Erwtensoep wordt in een pan gekookt bijvoorbeeld en gegeten met een lepel uit een soepkom of bord. Bij het Sint Maartenzingen in Utrecht hoort het Domplein en de lampionnen die door de kinderen worden meegedragen. Wecken kun je niet zonder weckketel en weckpotten. Deze materiële zaken en plekken zijn alleen onderdeel van het immaterieel erfgoed als ze er in directe relatie mee staan. Ook hoeven ze geen waarde te hebben als materieel erfgoed.

... die gemeenschappen, groepen en in sommige gevallen individuen ...
Bij immaterieel erfgoed horen mensen. Zonder mensen geen immaterieel erfgoed. Wij noemen dat de traditiedragers. Dat zijn organisaties, groepen en personen die een bijzondere waarde hechten aan immaterieel erfgoed en hun traditie willen doorgeven aan volgende generaties.

....erkennen als deel van hun cultureel erfgoed.
De betrokken mensen bepalen zelf of een traditie tot hun cultureel, immaterieel erfgoed behoort of niet. Alleen zij kunnen bepalen of het erfgoed onderdeel is van hun identiteit en of ze het willen doorgeven. In die zin draagt de UNESCO conventie ook bij aan bewustwording.

Dit immaterieel erfgoed, dat van generatie op generatie wordt overgeleverd...
Immaterieel erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven. Je neemt het over van je ouders en grootouders en geeft het op jouw beurt weer door aan je kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat immaterieel erfgoed voor elke generatie opnieuw betekenis moet krijgen. Bij immaterieel erfgoed gaat het om liefde, passie, kennis en vaardigheden, die worden doorgegeven aan nieuwe generaties en zo blijven voortbestaan.

...wordt voortdurend opnieuw gecreëerd door gemeenschappen en groepen in reactie op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis ...
Immaterieel erfgoed gaat uitdrukkelijk over levend erfgoed. Bij immaterieel erfgoed hoort niet 'behouden zoals het was', maar 'met de tijd meegaan'. Het is dynamisch erfgoed.

...en geeft hen een gevoel van identiteit en continuïteit.
Immaterieel erfgoed raakt aan identiteit. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan de verhitte discussie over Zwarte Piet. Mensen worden sterk geraakt als iemand iets zegt over de tradities die nauw verbonden zijn met hun jeugd en geschiedenis.

meer informatie www.immaterieelerfgoed,nl

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234