Met en zonder handicap in 1 klas; het kán wel

Magazine 'Zo kan het ook scholen' over voorlopers in inclusief onderwijs

Veel scholen, onderwijzers en ouders zien het als een onhaalbaar ideaal, maar vier scholen in Nederland bewijzen dat het kan: leerlingen met en zonder handicap samen in de klas, met onderwijs, zorg en ondersteuning op maat voor iedereen. Hoe kan het dat zij wel voor elkaar krijgen wat veel anderen niet mogelijk achten? In1school, een project van NSGK, onderzocht het en presenteert haar bevindingen in een magazine. Ter informatie en inspiratie voor alle scholen. Want 'inclusief onderwijs' zal steeds meer de norm worden, zoals ook de Onderwijsraad deze week schreef in haar advies aan staatssecretaris Dekker.

Dit jaar ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt dat onderwijs 'inclusief' moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen met en zonder handicap samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Er zijn veel bezwaren te horen: scholen hebben te weinig middelen, leraren zijn overbezet, klassen zijn al zo vol. Maar er zijn ook scholen in Nederland die alle leerlingen in hun gemeenschap accepteren en iedereen, ongeacht handicap, goed onderwijs bieden.

Deze scholen werken binnen hetzelfde systeem als andere Nederlandse scholen; hoe kan het dat zij wel succes hebben met inclusief onderwijs? In1school maakte een kleine inventarisatie van deze scholen. Vier daarvan werden onderworpen aan een nader onderzoek: De Korenaar in Eindhoven, Het Rondeel in Den Bosch, De Verrekijker in Julianadorp en De Kroevendonk in Roosendaal. Hun werkwijze, ervaringen en tips zijn weergegeven in een informatief en inspirerend magazine, dat nu beschikbaar is voor alle scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen.

En wat doen deze scholen nu anders? Kort gezegd: ze maken andere keuzes en voeren die consequent door. Dat ze een school willen zijn voor iedereen, is de leidraad in alles wat ze doen: van het beleid tot de inrichting van het schoolgebouw en van de didactische aanpak tot de contacten met ouders. Altijd is diversiteit de norm: iedereen moet kunnen meedoen. Dat leidt bijvoorbeeld tot de keuze voor co-teaching: twee leraren voor één klas. Of voor mediërend leren, een didactische aanpak waarbij het kind zelf met oplossingen komt; de leraar begeleidt alleen het proces.

Die keuzes gaan bij deze scholen niet ten koste van andere leerlingen; in tegendeel. Door co-teaching is er meer aandacht voor alle leerlingen, ervaren zij. En mediërend leren kost meer tijd maar geeft uiteindelijk een hoger leerrendement voor iedereen. In1school-projectleider Agnes van Wijnen: "Het magazine geeft een inspirerend beeld van vier scholen die daadwerkelijk een afspiegeling zijn van hun gemeenschap. Zij ervaren niet alleen dat inclusief onderwijs mogelijk is maar ook dat het meerwaarde heeft voor de school, de ouders, de kinderen en de wijk."

Het magazine 'Zo kan het ook scholen. Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs' is verkrijgbaar via www.in1school.nl/zo-kan-het-ook-scholen.

In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. In1school verzamelt kennis, verspreidt goede voorbeelden, maakt schendingen op het recht op inclusief onderwijs zichtbaar en helpt ouders die deze schendingen aanvechten voor de rechter. In1school is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

- De digitale versie van het magazine is te downloaden van www.in1school.nl/zo-kan-het-ook-scholen.
- Voor inhoudelijke vragen over het magazine, In1school of inclusief onderwijs kunt u contact opnemen met Agnes van Wijnen (projectleider In1school), a.vanwijnen@in1school.nl, 06-24700103.
- Wilt u contact met een van de 'Zo kan het ook' scholen of wilt u een magazine ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Mariël Verburg (communicatie NSGK), mverburg@nsgk.nl, 06-19384343.

NSGK voor het gehandicapte kind

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.nsgk.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234