Aegon versnelt uitvoering strategie en bespaart meer kosten

DEN HAAG, Nederland, December 8, 2016 /PRNewswire/ --Aegon licht plannen toe om positie in aantrekkelijke Amerikaanse markt te versterken
CEO Alex Wynaendts en het management team van Aegon in Amerika geven vandaag in
New York een toelichting op de plannen voor de komende periode. Tijdens de Analyst & Investor Conference bevestigen zij de financiele doelstellingen voor 2018, geven zij een toelichting op de maatregelen om het Amerikaanse bedrijf te reorganiseren en laten zij zien dat Aegon sterk is gepositioneerd voor toekomstige groei.
"Vandaag kondigen we een aantal maatregelen aan om de kosten in ons Amerikaanse bedrijf verder terug te brengen en de bedrijfsvoering te verbeteren", aldus Alex Wynaendts. "We bouwen voort op de sterke positie die we hebben in een aantal van 's werelds grootste verzekerings- en pensioenmarkten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor winstgevende groei, lagere kosten en teruggave van kapitaal aan aandeelhouders kunnen behalen." 
Financiele doelstellingen voor 2018 bevestigd

- Rendement op eigen vermogen van 10% door autonome groei, kostenbesparingen en
teruggave van kapitaal
- EUR 2,1 miljard aan kapitaal terug naar aandeelhouders in de periode 2016-2018
- Kostenbesparingen sterk verhoogd tot EUR 350 miljoen


Aegon ligt op schema om zijn financiele doelstellingen voor 2018 te behalen en voert aanvullende kostenbesparingen door. Deze compenseren de effecten van de lagere rente, veranderingen in het toezicht en de lagere winstgevendheid van producten. Het bedrijf streeft er nu naar om per eind 2018 zijn jaarlijkse operationele kosten met EUR 350 miljoen te verlagen tegenover een oorspronkelijke doelstelling van EUR 200 miljoen. Hierdoor kan Aegon in 2018 een rendement op het eigen vermogen van 10% behalen. De reorganisatiekosten die samenhangen met de verhoogde kostenbesparingen, bedragen EUR 20 miljoen in het vierde kwartaal 2016.
In 2016 heeft Aegon EUR 950 miljoen, van de beoogde EUR 2,1 miljard over de periode 2016-2018, aan kapitaal teruggegeven aan aandeelhouders. Het overige deel wil Aegon teruggeven via hogere dividenden, mogelijk gemaakt door de solide kapitaalpositie en door het genereren van kapitaal.
Nieuwe management maatregelen om reorganisatie in VS te versnellen

- Verdubbeling van de doelstelling voor kostenbesparingen in 2018 tot USD 300
miljoen
- Aantal functies met nog eens 500 teruggebracht
- Eerste stap in het verminderen van het aantal locaties - drie kantoren gesloten
- Strategisch besluit om te stoppen met Affinity, Direct TV en Direct Mail
verkoopkanalen
- Investeringen in digitale oplossingen voor klanten


Het oorspronkelijke plan om USD 150 miljoen op de kosten te besparen, wordt in 2017 afgerond, een jaar eerder dan gepland. De doelstelling voor eind 2018 is verdubbeld naar USD 300 miljoen. Deze extra besparingen worden gerealiseerd door onder meer een verdere vermindering van het aantal medewerkers, het sluiten van kantoren, een efficienter gebruik van technologie en het uitbesteden van activiteiten.
Aegon heeft ook besloten om zijn Affinity, Direct TV en Direct Mail verkoopkanalen, onderdeel van het Accident & Health bedrijf in de VS, af te bouwen. Deze passen niet langer binnen de strategie van de onderneming. Hierdoor valt er de komende drie jaar USD 100 miljoen aan kapitaal vrij en daalt het onderliggend resultaat voor belastingen met ongeveer USD 25 miljoen per jaar.
Sterk gepositioneerd voor groei
Aegon's Amerikaanse bedrijf is in een aantal belangrijke segmenten goed gepositioneerd om de kansen te benutten die de omvangrijke Amerikaanse markt biedt. De winstpotentie van de onderneming is divers en breed in de groeiende markt voor pensioenen en heeft een toonaangevende positie op de markt voor levensverzekeringen, ongevallen- en aanvullende ziektekostenverzekeringen. Het Amerikaanse management bouwt verder aan een klantgerichte organisatie en maakt daarbij gebruik van de sterke positie van het merk Transamerica, dat een goede reputatie heeft bij klanten. Om beter in te spelen op de behoeften van klanten en om klanten, zakenpartners en werknemers een eenduidige klantbeleving te geven, is het bedrijf naar functionaliteiten ingericht.
Het Amerikaanse management team licht vandaag toe hoe het vijf-punten plan - dat tijdens de tweede kwartaal cijfers is aangekondigd - versneld wordt uitgevoerd. Dit om de ervaringen van klanten te verbeteren, zodat de onderneming kan groeien in de markten voor vermogen- en zorggerelateerde producten en oplossingen. Daarnaast zet het management plannen uiteen om klantrelaties op te bouwen met de vijf miljoen deelnemers die participeren in de 40.000 bestaande collectieve pensioenovereenkomsten met bedrijven. Ten slotte licht het management toe hoe de onderneming wil komen tot een innovatief, digitaal platform voor pensioenovereenkomsten en andere arbeidsvoorwaarden, zodat het bedrijf in een oogopslag inzicht heeft in de financiele situatie van de klant om zo nog beter relevante, tijdige informatie en advies aan te bieden.
Aanvullende informatie
De presentaties van de Analyst & Investor Conference zijn vanaf 13 uur beschikbaar op http://www.aegon.com. [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Presentations/?of.section=/newsroom/presentations/investor-presentations/ai-2016b ] De conferentie begint om 14.30 uur en is live te beluisteren op de corporate website. Een opname van deze webcast komt later op de dag beschikbaar op de website [http://aegon.me/2016AI ].
Voor het officiele Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website. [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-releases/2016/2016-analyst-investor-conference ] Over Aegon
Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azie. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiele dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiele zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about [http://www.aegon.com/about ].    

 
Noot voor de redactie (Engelstalig)

 
Aegon's brands & markets [http://www.aegon.com/en/Home/About/Brands--markets/?id=62629

Company presentation
[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News/Presentations/Archive/Introduction-to-Aego
n/?id=31260 ] 
Aegon fact sheets [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Fact-Sheets/?id=43432 ] 
    
Updates

 
Follow Aegon on Twitter [http://twitter.com/Aegon ] 
Register for Aegon's Newsletter
[http://aegon.us8.list-manage.com/subscribe?u=bed4350c3e2011a47e35e8081&id=8bc411d73f

Calendar event reminders [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Calendar ] 


 
Disclaimer 
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiele markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiele markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beinvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beinvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beinvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiele
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciele noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiele situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiele schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beinvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiele markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beeindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieen van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiele Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 
Contacten 
Media relations 
Debora de Laaf [http://www.aegon.com/Home/Investors/Contact/Media-Team/#50477 ] 

+31-070-344 8730 
gcc@aegon.com 

Investor relations 
Willem van den Berg
[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Contact/Investor-Relations-Team/#34471 ] 

+31-070-344-8405 
ir@aegon.com 


 Aegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234