Eumedion positief over herziene corporate governance code

De Commissie Van Manen heeft op een gebalanceerde wijze de Nederlandse corporate governance code geactualiseerd en gemoderniseerd. Dit was hoognodig; de laatste update van de code dateert van 2008. Eumedion is verheugd dat voortschrijdende ontwikkelingen een plek hebben gevonden in de herziene code en verwelkomt de nieuwe, aangescherpte bepalingen over het risicomanagement, zoals het bredere 'in control'-statement en de optuiging van de interne auditfunctie. De focus op lange termijn waardecreatie en de interne cultuur maakt dat de herziene code op onderdelen ook in internationaal opzicht voorop loopt. Het is bovendien goed dat de Commissie nog heeft 'gesleuteld' aan de bepalingen over bestuurdersbeloningen. De Commissie heeft daarmee laten zien dat zij de uitkomsten van de consultatie over de concept herziene code serieus neemt en gevoelig is voor de huidige tijdgeest. Dit stelt Eumedion in een eerste reactie op de vandaag verschenen 'Code Van Manen' (de nieuwe versie van de Nederlandse corporate governance code).

Eumedion vindt het positief dat de Commissie Van Manen de fundamenten van de concept herziene code handhaaft. De focus op lange termijn waardecreatie, een juiste interne cultuur bij beursondernemingen en een versteviging van het risicomanagement kunnen op de steun van Eumedion rekenen. Eumedion is bovendien verheugd dat de Commissie op een aantal belangrijke punten nog verbeteringen heeft doorgevoerd. Eumedion is er met name over te spreken dat de definitieve herziene code niet langer aanmoedigt om commissarissen (mede) in aandelen en/of opties te belonen. Dat geldt ook voor de herintroductie van een aantal belangrijke beloningsbepalingen, de versobering van de afvloeiingsregeling van een bestuurder en de openbaarmaking van de interne 'loonkloof'. Wel vindt Eumedion het een gemiste kans dat de Commissie het niet heeft aangedurfd om in de definitieve herziene code inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in de principes en de bepalingen over de verhouding tussen vennootschap en de aandeelhouders. Het bestuur kan daardoor nog steeds de (te lange) maximumtermijn van 180 dagen inroepen indien een aandeelhouder het ontslag van een niet-functionerende bestuurder en/of commissaris wil agenderen. Deze 'hete aardappel' wordt nu doorgeschoven naar de volgende commissie en naar de wetgever.

Ondanks deze kritische noot, wil Eumedion het kabinet oproepen de herziene versie van de code te steunen en deze aan te wijzen als officiële gedragscode waarop de wettelijke pas-toe-of-leg-uit-regel van toepassing is.

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. Eumedion heeft 70 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 4000 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.

Eumedion

plaats:
Den Haag
website:
http://www.eumedion.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234