Wie leent, doet dat vaak stiekem

Lenen in Nederland is nog steeds 'not done'

Lenen brengt veel Nederlanders het schaamrood op de kaken. Maar liefst 70% van de mensen in Nederland heeft een lening. Toch wordt er in gezelschap vaak niet over gesproken (57%). Aan de andere kant weet een groot deel van de leningbezitters ook niet dat ze een lening hebben. 60% van de Nederlanders die rood staan zien dit niet als lening. Dit en meer blijkt uit het leenonderzoek van kredietverstrekker Freo onder ruim 1000 Nederlanders.

Van de ondervraagden met alleen een lening praat ongeveer tweederde (63%) niet met vrienden of familie over hun lening. Van de ondervraagden met een lening én een hypotheek praat ruim de helft er niet over. Maartje Claassen-Eradus van Freo: "Wij nemen aan dat mensen er niet graag over praten omdat ze vinden dat het 'not done' is. Op lenen rust nog steeds een taboe."

Nederlanders en lenen
Lenen heeft in Nederland een negatief imago. Opvallend aan het onderzoek is dat mensen die níet lenen negatiever zijn over lenen dan mensen die wel lenen. Maartje Claassen-Eradus: "Zolang mensen zich goed geïnformeerd voelen over hun lening en maandelijks een bedrag betalen dat bij hun persoonlijke situatie past, is lenen voor hen een logische manier om bijvoorbeeld hun verbouwing te financieren of een auto aan te schaffen." Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders er zo over denkt"

De helft van de Nederlanders snapt dat andere mensen een lening afsluiten, maar zou dat zelf nooit doen. Ongeveer een derde van de ondervraagden (28%) zou nooit een lening afsluiten. Mannen zijn er iets milder in dan vrouwen. 31% van de mannen vindt lenen logisch, tegenover 17% van de vrouwen. Deze cijfers zijn opvallend, omdat meer dan de helft van de Nederlanders wel een lening heeft (hypotheek meegerekend).

'Wat is wel of geen lening?'
Uit het grootscheepse leenonderzoek van Freo blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is wat onder een lening wordt verstaan. Op de eerste vraag in het leenonderzoek geeft 36% aan wel een lening te hebben. Wanneer we dezelfde groep vragen of ze bijvoorbeeld een hypotheek hebben, wel eens iets kopen op afbetaling of rood staan op hun rekening, dan blijkt 70% een lening te hebben.
Een deel van die 70% heeft een hypotheek en ziet dit niet als een lening. Nog opvallender is dat 53% van de ondervraagden met een persoonlijke lening, doorlopend krediet, kopen op afbetaling of rood staan op betaalrekening dit ook niet direct als lening ziet.

"Heeft u voldoende financiële kennis?"
Nederlanders blaken van het zelfvertrouwen als het gaat om hun financiën. Bijna tweederde (63%) van de ondervraagden vindt dat ze voldoende kennis hebben om financiële beslissingen te nemen. Slechts 5% geeft aan zich daar wel eens onzeker over te voelen. (33%) vraagt regelmatig hulp aan anderen als het gaat over hun financiële huishouding. Onderwerpen waar mensen volgens het onderzoek graag meer over zouden willen weten: belastingen, hypotheek en pensioen.
Maartje Claassen-Eradus: "Freo heeft sinds een paar jaar de website GewoonoverGeld.nl (hierna GOG), een consumentensite die probeert het praten over geld uit de taboesfeer te halen. Met GOG willen we mensen ook informeren. Er wordt thematisch gesproken over het (be)sparen, uitgeven en lenen van geld. Er staan wekelijks tips, voorbeelden en ervaringen van consumenten op over alledaagse geldzaken."

Weet wat je leent
Ook met hun nieuwe pay-off 'Weet wat je leent' wil Freo meer financiële bewustwording creëren bij consumenten. Maartje Claassen-Eradus: "Zeker als je gaat lenen heb je geen zin in verrassingen. Dat de rente ineens hoger uitvalt dan gedacht bijvoorbeeld. Of dat er allerlei kosten bijkomen waar je niet op had gerekend. Bij Freo zijn er geen verborgen kosten. What you see is what you get. Dat bedoelen wij met 'weet wat je leent'. Want alleen als je precies weet wat elke maand je vaste lasten zijn, kun je grip houden op je financiële situatie."

Geplaatst in:

Freo

plaats:
Eindhoven

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234