Schadelijk lawaai erkend als grootste risico op de werkvloer

Geschikte producten, wetgevingsinformatie, training en meer

Schadelijk lawaai is een van de 3 grootste gevaren voor de gezondheid op de werkplek. Dat wordt nu onderkend in een nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is gepromoveerd naar de hoogste risicocategorie: 3.

De nieuwe Europese pbm-verordening
31 maart 2016 is de dag van de publicatie van de nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Strengere regels voor het op de markt brengen van pbm's moeten werknemers in de Europese Unie (EU) beter beschermen.

Gehoorbescherming van categorie 2 naar 3
Een van de aanpassingen: alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai (was categorie 2: middelhoge risico's) zijn heringedeeld in categorie 3 (hoge risico's). Schadelijk lawaai wordt in deze nieuwe pbm-verordening officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Daarmee komt gehoorbescherming in dezelfde hoge risicocategorie als ademhalingsbescherming en valbescherming.

Overgangsperiode tot maart 2019
De pbm-verordening gaat gefaseerd in. Tot maart 2018 krijgen (test)instanties en fabrikanten de tijd om zich de nieuwe verordening eigen te maken. Van maart 2018 tot maart 2019 mogen gehoorbeschermingsproducten die voldoen aan de oude pbm-richtlijn óf de nieuwe pbm-verordening verkocht worden. Vanaf maart 2019: nieuwe producten die in de handel worden gebracht moeten voldoen aan de nieuwe verordening.

Informatie en begeleiding
De verandering van categorie heeft gevolgen. Niet alleen voor fabrikanten, maar ook voor gebruikers en veiligheidskundigen. Het risico is hoog en dus ook de trainingseisen. Uitgebreide trainingsdiensten en -materialen die helpen bij de juiste productkeuze en goed gebruik zijn nodig. De mogelijkheden zijn divers: presentaties, seminars, demonstraties, trainingsvideo's, webinars en fittesten. Ook zijn er gratis posters beschikbaar voor de dragers van de gehoorbescherming. Deze zijn gericht op bewustwording van de risico's van lawaai. En ze tonen gebruiks- en plaatsingsinstructies voor het op de juiste manier dragen van passende gehoorbescherming op de werkvloer.

Informatie en contact
Wilt u meer weten over de nieuwe regelgeving voor gehoorbeschermingsproducten? En bent u benieuwd hoe 3M u en uw organisatie kan helpen? Kijk op www.3MSafety.nl/cat3, of bel Kees Vermeer op 015- 782 2152 of stuur een e-mail naar kvermeer@mmm.com.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Besluit u tot het plaatsen van dit persbericht over de nieuwe regelgeving voor gehoorbeschermingsproducten en de rol van 3M? Bedankt!

Meer informatie of beeldmateriaal?
Uw contactpersoon: Kees Vermeer. Zij kan u alles vertellen over de nieuwe regelgeving voor gehoorbeschermingsproducten en de rol van 3M. E-mail: kvermeer@mmm.com.

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Postbus 1002, 2600 BA Delft
Internet: www.3M.nl, www.3Mfonds.nl, www.youtube.com/innovation, @3MNews op Twitter

3M

plaats:
Delft

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234