Aantal vrijwilligers VluchtelingenWerk verdubbeld

Nationale vrijwilligersdag 2016

Amsterdam, 7 december 2016 - Het aantal actieve vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland is het afgelopen jaar verdubbeld naar 14.000. Dat maakt de organisatie bekend op Nationale Vrijwilligersdag. Volgens Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, laten de vele aanmeldingen zien dat er draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen in Nederland: "Het afgelopen jaar waren vluchtelingen veelvuldig in het nieuws. Door zich aan te melden als vrijwilliger laten zij weten dat vluchtelingen welkom zijn en op hun steun kunnen rekenen."

Ondersteuning
Door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland zijn goede begeleiding en snelle integratie belangrijker dan ooit. Waar vorig jaar het accent lag op de opvang van vluchtelingen, is nu de aandacht gericht op de integratie in de samenleving. Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en een nieuwe, veilige toekomst opbouwen in Nederland. Hierin ondersteunen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk hen. "Maatschappelijk begeleiders regelen allerlei praktische zaken, zoals hulp bij de inrichting van het huis, het inschrijven bij scholen en zaken rondom financiën, verzekeringen en de post. Wij hebben onze vrijwilligers nu dan ook hard nodig", benadrukt Manson. "Het is intensief werk, zeker als een vluchteling net nieuw is een gemeente." In sommige delen van Nederland zijn nog extra van deze vrijwilligers nodig om de integratie zo snel en goed mogelijk te laten verlopen.

Betrokkenheid
Een jaar later is het aantal vrijwilligers van ruim 7.000 medio 2015 gegroeid naar 14.000 actieve vrijwilligers. Voordat deze mensen aan de slag gingen, werden zij eerst getraind. Doordat er vorig jaar plotseling meer vluchtelingen naar Nederland kwamen, voelden zij de noodzaak om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door aan de slag te gaan als vrijwilliger.

Integratie
De inzet van vrijwilligers bij VluchtelingenWerk is zeer divers. Zij ondersteunen vluchtelingen bijvoorbeeld bij de voorlichting voorafgaand en tijdens de asielprocedure en de gezinshereniging. Om de integratie in onze samenleving zo goed mogelijk te laten verlopen, zorgen onze vrijwilligers voor bijstand bij het leren van de taal tot het vinden van werk. "Dat het maatschappelijk middenveld zich sterk maakt voor de integratie van vluchtelingen, is een enorme meerwaarde. Het integreren van vluchtelingen is niet iets wat je van bovenaf op kunt leggen. Het gaat veel beter als een vrijwilliger zegt: 'Ik kom jou ondersteunen'. Integratie moet van twee kanten komen: de vluchteling moet zich aanpassen, maar de samenleving moet er ook voor openstaan."

Voor meer informatie neemt u contact op met persvoorlichting van VluchtelingenWerk Nederland. Saskia Bolt, persvoorlichter: 0651135572 / persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Nederland

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.vluchtelingenwerk.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234