10 december: Dag van de Mensenrechten

10 december: Dag van de Mensenrechten

10 december is de internationale Dag van de Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Hierin staan dertig mensenrechten die gelden voor iedereen. Misschien bent u ons al in het straatbeeld tegengekomen? Op 21 november startte het College voor de Rechten van de Mens een campagne in aanloop naar 10 december. Door middel van deze campagne brengt het College mensenrechten in Nederland onder de aandacht.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Mensenrechten in Nederland
Het College voor de Rechten van de Mens heeft de taak om de naleving van mensenrechten in Nederland te bevorderen en het bewustzijn over mensenrechten te vergroten. Het College is de waakhond van mensenrechten in Nederland. Want ook hier zijn mensenrechten aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor kwetsbare ouderen, het al dan niet laten meewegen van afkomst bij het kiezen van een sollicitant en de toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met een beperking.

Het College op 10 december
Op zaterdag 10 december zit het College niet stil. Zo geeft voorzitter Adriana van Dooijeweert in het Bronovo ziekenhuis in en Haag, een lezing tijdens een bijeenkomst van verschillende Soroptimistclubs uit de regio. Soroptimisten zetten zich in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. De lezing gaat over gelijke behandeling - de motor van de mensenrechten.

In Alkmaar neemt collegelid Carina van Eck deel aan een groepsinterview in Theater de Vest, georganiseerd door Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord. En 's avonds organiseert het Vredesplatform in Mortfoort de bijeenkomst 'Mensenrechten onder druk'. Collegelid Stans Goudsmit geeft binnen dat kader een lezing. Ook de rechten van mensen met een beperking komen hier aan bod.

Voor de redactie
College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 52 30 73 28, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234