Volandis eerste NKC-erkende EVC-aanbieder na positief advies Testudo

VOLANDIS EERSTE NKC-ERKENDE EVC-AANBIEDER NA POSITIEF ADVIES TESTUDO

Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft Volandis als eerste EVC-aanbieder erkend op basis van de nieuwe EVC Kwaliteitscode 2.0. Dit gebeurde op basis van een positief advies van de beoordelende organisatie Testudo in Dronten.

Validering van eerder verworven competenties via EVC is belangrijk voor Leven Lang Leren waarbij het belang van het individu en zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt voorop staan. Om het civiel effect en de bekendheid en toepassing van EVC en andere valideringsinstrumenten te borgen en waar mogelijk te verbeteren, hebben de Stichting van de Arbeid en de overheid een systeem voor validering ontwikkeld. Het Nationaal Kenniscentrum EVC is daarbij aangewezen als uitvoeringsorganisatie, en beheert het Register voor Ervaringscertificaten: ervaringscertificaat.nl.

Positief advies Testudo
Testudo is de enige erkende EVC-beoordelende organisatie die volledig is gespecialiseerd in EVC- en EVP-procedures: CREBO'S, CROHO'S en branchestandaarden. De uitstekende reputatie en het gedegen onderzoek leggen een solide basis voor een erkenning of verlenging daarvan. Bij Volandis/EVC-Centra Bouw- en Infra (voorheen Fundeon) heeft Testudo niet alleen de erkenningsaudit uitgevoerd, maar voert ook tussentijdse steekproeven uit. Door deze voortdurende gezamenlijke kwaliteitsbewaking is de kans op een positief advies bij verlenging van de erkenningstermijn zo groot mogelijk. Testudo is bereikbaar via info@testudo-onderzoek.nl.

Over Volandis
Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. Via de EVC-centra Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kunnen werknemers een ervaringscertificaat halen. Op basis van dit ervaringscertificaat geeft een regionaal opleidingencentrum (roc) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Kerstin van Tiggelen MBA, directeur Testudo, info@testudo-onderzoek.nl of 06 - 51 35 08 97. Voor nadere informatie over het Nationaal Kenniscentrum EVC is bereikbaar dr. Annie H.H.M. Kempers-Warmerdam, directeur nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl, 055 - 576 76 26.

Testudo

plaats:
Dronten

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234