Dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht. Deze benoeming bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen heeft een omvang van 0,6 fte. De benoeming is ingegaan per 1 december 2016.

Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving
Prof. dr. C.M. Zoethout heeft op het gebied van het staatsrecht aanzienlijke onderwijs- en onderzoekservaring. Ook internationaal heeft zij veel gepubliceerd. De leerstoel Constitutioneel recht draagt mede bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit. Carla Zoethout zal studenten begeleiden in hun onderzoek naar vraagstukken van vergelijkend constitutioneel recht, van rechtssstaat en democratie en van de rechten van de mens. Deze vraagstukken sluiten aan bij het facultaire onderzoeksprogramma 'Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving'. Een voorbeeld is de hedendaagse tendens tot internationale 'rechterlijke dialoog', waarbij rechters in toenemende mate naar elkaars uitspraken verwijzen. Dit is mede een gevolg van de globalisering, maar ook van de digitalisering en de vorming van netwerken van rechters. De vraag is alleen: hoe vanzelfsprekend is deze tendens?

Waar ligt de grens?
De geïndividualiseerde netwerksamenleving heeft eveneens geleid tot een veranderde rol van religie en van de kerk als instituut. De positie van de staat ten aanzien van religieuze kwesties staat daarmee opnieuw ter discussie. Denk bijvoorbeeld aan het debat over de boerka, of over onverdoofd ritueel slachten. Waar ligt de grens van de vrijheid van godsdienst voor de overheid?
Wat betreft het subthema 'Voorbij nationale grenzen: de invloed van Europeanisering en globalisering van het recht' is de rol van het EHRM een belangrijk onderwerp. Is er sprake van een zekere mate van tegemoetkoming aan nationale autoriteiten, door het gebruik van de 'margin of appreciation', de consensusmethode en 'judicial dialogue' door het Europese Hof?

Over Carla Zoethout
Carla Zoethout, (Rotterdam, 1960) studeerde in 1986 af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift 'Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van de overheidsmacht door het recht.' Carla Zoethout is sinds 2004 als universitair hoofddocent Staatsrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte zij als universitair docent aan de Vrije Universiteit en was zij onder meer werkzaam bij de vakgroep Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 045-576 2999. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234