Sirius Bepaalt Halfjaarlijks Dividend op Preferente Aandelen

HAMILTON, Bermuda, 2 december 2016 /PRNewswire/ -- De Raad van Bestuur van Sirius International Group, Ltd. heeft een dividend bepaald van $37,53 per aandeel, dat betaalbaar is in contanten op 3 januari 2017 aan de houders van zijn Vaste/Variabele Perpetuele Niet Cumulatieve Preferente Aandelen op het einde van de werkdag op 30 december 2016.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160816/398558LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20160816/398558LOGO]

Sirius Group is een holding bedrijf dat in Bermuda is gevestigd met (her)verzekeringsbedrijven in Bermuda, Stockholm, New York en Londen. Gebruik makend van een gedisciplineerde en professionele verzekeringstechniek, risico-evaluaties van superieure kwaliteit en de beste beschikbare prijsbepalingstechnologie bieden de dochterondernemingen van Sirius Group (her)verzekeringscapaciteit in meerdere lijnen in meer dan 140 landen, waaronder een uitstekende capaciteit voor inboedel-, ongevallen-, gezondheidszorg- en andere verzekeringen. Voor meer informatie kunt u de website van Sirius Group bezoeken op http://www.siriusgroup.com/ [http://www.siriusgroup.com/].

Toekomstgerichte Verklaringen

Safe-Harbor Verklaring onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995

De informatie die in dit persbericht wordt verstrekt, kan "toekomstgerichte verklaringen" bevatten in de zin van Deel 27A van de Securities Act van 1933 en Deel 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Alle verklaringen, behalve de verklaringen omtrent historische feiten, die in dit persbericht zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen en die te maken hebben met activiteiten, evenementen of ontwikkelingen waarvan Sirius Group verwacht of voorziet dat ze kunnen of zullen plaatsvinden zijn toekomstgerichte verklaringen. De woorden "zal", "geloven," "van plan zijn," "verwachten," "voorzien," "projecteren," "schatten," "voorspellen" en soortgelijke uitdrukkingen zijn ook bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, onder andere, verklaringen met betrekking tot de volgende elementen betreffende Sirius Group:-- veranderingen van de aangepaste boekwaarde per aandeel of het rendement
eigen vermogen;
-- de bedrijfsstrategie;
-- financiële en bedrijfsdoelstellingen of -plannen;
-- opgelopen verliezen en kosten betreffende schaderegelingen en de
adequaatheid van zijn kosten en reserves voor verliezen en
schaderegelingen en de aanverwante herverzekering; ramingen van
inkomsten, winst (of verlies), winst (of verlies) per aandeel,
dividenden, marktaandeel of andere financiële voorspellingen;
-- uitbreiding en groei van de activiteiten; en
-- toekomstige kapitaaluitgaven.

Deze verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en analyses van Sirius Group in het kader van zijn ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen, alsmede andere factoren die een rol zouden kunnen spelen volgens de omstandigheden. Het feit of de huidige resultaten en de ontwikkelingen zullen overeenstemmen met de verwachtingen en voorspellingen is afhankelijk van een aantal risico's en onzekerheden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de huidige resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen, waaronder:-- claims die voortvloeien uit catastrofale gebeurtenissen, zoals orkanen,
aardbevingen, overstromingen, branden, terreuraanslagen of zwaar
winterweer;
-- de blijvende beschikbaarheid van kapitaal en financiering;
-- algemene economische, markt- of bedrijfsomstandigheden;
-- zakelijke kansen (of een gebrek hieraan) die worden aangebracht en
nagestreefd;
-- concurrentiekrachten, waaronder de houding van andere inboedel- en
schadeverzekeraars en -herverzekeraars;
-- wijzigingen in de nationale of buitenlandse wet- en regelgevingen, of de
interpretatie ervan, die van toepassing zijn op Sirius Group, zijn
concurrenten of zijn klanten;
-- een economische achteruitgang of andere economische omstandigheden die
een ongunstige invloed hebben op zijn financiële positie;
-- voorzieningen voor verliezen die nadien ontoereikend blijken te zijn;
-- acties van de ratingbureaus, zoals verlagingen betreffende de
financiële kracht of de kredietwaardering of ratings die op negatief
worden geplaatst; en
-- andere factoren waarover Sirius Group geen controle heeft.

Bijgevolg zijn alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht onder voorbehoud van deze waarschuwende verklaringen, en er bestaat geen zekerheid dat de feitelijke resultaten of ontwikkelingen die Sirius Group verwacht daadwerkelijk worden gerealiseerd, of als ze in wezen worden gerealiseerd, dat ze de verwachte gevolgen of invloed hebben op Sirius Group of zijn activiteiten. Sirius Group neemt geen verplichting op zich om publiekelijk de toekomstgerichte verklaringen te updaten, ingeval er nieuwe informatie beschikbaar is, er zich toekomstige gebeurtenissen voordoen of anderszins.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160816/398558LOGO


Sirius International Insurance Group, Ltd.


CONTACT: Kip Oberting, Financieel Directeur, Sirius InternationalInsurance Group, Ltd., 001.603.640.2215


Web site: http://www.siriusgroup.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234