Kon. Joh. Enschedé past strategie aan en zet in op High Security Print

Koninklijke Joh. Enschedé zal zich vanaf volgend jaar als High Security Printer gaan focussen op de internationale markt van Stamps (postzegels), Visa en Tax labels, alsmede op interessante groeimarkten als 'brand protection' en 'anti-counterfeit'. Deze nieuwe focus betekent dat het bedrijf in de nabije toekomst zal stoppen met de productie van Bankbiljetten

Directie en Aandeelhouders hebben besloten tot deze aanpassing van de strategie op basis van de marktontwikkelingen en de positie van de onderneming in de diverse markten. Als gevolg van de nieuwe focus zal de bankbiljettendivisie afgebouwd worden, hetgeen helaas tot een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen zal leiden. De Directie van Koninklijke Joh. Enschedé heeft dit vandaag, donderdag 1 december 2016, in een speciale bijeenkomst aan het personeel gecommuniceerd.

De internationale markt voor bankbiljetten wordt al jaren gekenmerkt door overcapaciteit waarbij veel partijen in tenders (aanbestedingen) tegen bodemprijzen aanbieden. In toenemende mate doen nu ook staatsdrukkers uit verschillende landen mee, die naast de beschermde positie in hun thuismarkt, tegen onrealistisch lage prijzen export orders binnenhalen. Dit geeft nog meer prijsdruk en een ongelijk concurrentieveld. Zelfs met een zeer efficiënte bedrijfsvoering en sterk toegenomen productiviteit kan Koninklijke Joh. Enschedé niet tegen dergelijke nog lagere prijsniveaus werken. Hiermee zou het bedrijf structureel verliesgevend orders moeten gaan uitvoeren, hetgeen bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

In de afgelopen periode heeft Koninklijke Joh. Enschedé gezocht naar samenwerking met, of overname door een strategische partner, om hiermee een steviger positie in de markt te verkrijgen en de risico's te verkleinen. Dit is niet gelukt.

Om de toekomst van de andere activiteiten zeker te stellen hebben Directie en Aandeelhouders van het bedrijf besloten de verkoop en productie van de bankbiljetten te beëindigen. Dit betekent dat het lopende orderpakket volledig afgerond zal worden, waarna begin volgend jaar de afbouw van de bankbiljetten divisie zal plaatsvinden. Helaas zal dit gepaard gaan met een verlies van arbeidsplaatsen.

Met een aangepaste, kleinere organisatie en de nieuwe markt focus denken Directie en Aandeelhouders van Koninklijke Joh. Enschedé de continuïteit voor de toekomst zeker te stellen en als gerenommeerde High Security Printer weer een basis voor gezonde groei neer te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. Emmely Besaril, afdeling communicatie, via het nr. 023-5184205.
Of kijk op: www.joh-enschede.nl

Koninklijke Joh. Enschede Holding

plaats:
Haarlem
website:
http://www.joh-enschede.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234