Zwevende 50-plusser naar PVV en 50Plus

Een op de drie 'zwevende' 50-plussers weet inmiddels wat te stemmen bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Een groot deel van hen zegt nu te kiezen voor PVV of 50Plus.

Dat blijkt uit een enquête onder 528 zwevende kiezers door Plus Magazine. Bij een eerder onderzoek in september wisten zij nog niet wat te gaan stemmen. Twee van de drie hebben nog steeds geen idee, maar één derde is er inmiddels wel uit. De meesten van hen stemmen PVV of 50Plus
(zie tabel 1).

Links
Plus Magazine vroeg de veel grotere groep nu nog zwevende 50-plussers of ze wellicht weten straks 'links' of 'rechts' te gaan stemmen. 31 procent geeft aan 'links' te kiezen, 25 procent stemt 'rechts' en 16 procent gaat voor een middenpartij. 28 procent van de zwevers is ook daar nog niet over uit.

Invloed
Zwevende kiezers lijken in de aanloop naar de verkiezingen enigszins beïnvloed te worden door het nieuws over politieke partijen en hun leiders. De rechtszaak tegen Geert Wilders (PVV) en berichten over Henk Krol (50Plus) zijn voor 15 procent van de ondervraagden 'zeker van invloed'.

Peilingen doen er nauwelijks toe: slechts 5 procent laat zich daardoor beïnvloeden. Veel belangrijker dan nieuws over de partijen en hun leiders, zijn zaken die kiezers voelen in hun portemonnee. Zo is de stijging van de zorgpremie voor driekwart van de ondervraagden naar verwachting van invloed op hun stemgedrag.

Betrouwbaarheid
50-plussers laten hun stem vooral bepalen door de plannen voor zorg en pensioenen, zo bleek uit het eerdere onderzoek van Plus Magazine. Het nieuwe onderzoek toont bovendien aan dat de ondervraagden snakken naar meer betrouwbaarheid en eerlijkheid. Die eigenschappen worden het meest gemist in het huidige politieke landschap. Veel minder behoefte is er aan charisma en bevlogenheid.


Tabel 1
In september wist u nog niet op welke partij u gaat stemmen bij de komende Tweede Kamer verkiezingen. Is dat nu anders?
Nee, ik weet het nog steeds niet 64%
Ja, ik stem PVV 9%
Ja, ik stem 50Plus 7%
Ja, ik stem CDA 6%
Ja, ik stem SP 3%
Ja, ik stem VVD 2%
Ja, ik stem PvdA 2%
Ja, ik stem GroenLinks 2%
Ja, ik stem D66 2%
Ja, ik stem overig 3%


Tabel 2
Wat mist u het meest in het huidige politieke landschap?
Mis ik heel erg...
Bovenaan
Betrouwbaarheid 75%
Eerlijkheid 71%
Langetermijnvisie 53%

Onderaan
Bevlogenheid 29%
Charisma 28%
Authenticiteit 26%

Noot voor de redactie
Voor meer vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met
Erik Bogaards
Tel: 06-42401380
E-mail: e.bogaards@plusmagazine.nl

Plus Magazine

plaats:
Baarn

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234