Gezonde darm, gezonde hersenen?

Microben en hersengezondheid onder de loep tijdens Mind, Mood & Microbes congres

Amsterdam, 30 November 2016 - Circa 250 vooraanstaande wetenschappers en medisch specialisten vanuit de gehele wereld komen op 1 en 2 december samen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam om te praten over de invloed van darmbacteriën op de hersenen. Het enorme enthousiasme voor het Mind, Mood & Microbes congres laat zien dat darm-hersen communicatie onder specialisten en wetenschappers een hot item is.


Een menselijk lichaam bevat meer bacteriële dan menselijke cellen. Dankzij moderne technieken zijn we steeds beter in staat om te bepalen welke soorten bacteriën zich in de darm bevinden en welk effect ze hebben op het lijf en de hersenen. Neurofarmacoloog Prof. dr. John F Cryan van het University College in Ierland, geeft tijdens het Mind, Mood & Microbes congres een lezing over de invloed van deze darmbacteriën (ook wel darmmicrobiota genoemd) op onze hersenen. De samenstelling van de darmmicrobiota en hoe die via verschillende stofjes/hormonen de hersenen beïnvloeden, wordt volgens de professor bepaald door verschillende factoren zoals; of je bent geboren via een keizersnede of op een natuurlijke manier, stress, antibioticagebruik, en ook verschillende omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol.

De afgelopen tien jaar is er een enorme toename in fundamenteel onderzoek op dit vakgebied. Volgens Cryan kunnen je hersenen niet zonder je darmmicrobiota.1 Uit muizenstudies blijkt bijvoorbeeld dat steriele muizen (zonder darmbacteriën) abnormaal gedrag vertonen; ze zijn angstig, minder sociaal en zelfs autistisch-achtig. Ze hebben bovendien verschillende structurele veranderingen in hun hersenen die wijzen op het belang van bacteriën in de darmen. Het leert ons dat micro-organismen nodig zijn voor de normale ontwikkeling van de hersenen. Een verstoring in de darmmicrobiota staat mogelijk in verband met bepaalde hersenaandoeningen. Hoe darmbacteriën precies de hersenen van mensen beïnvloeden wordt nu veel onderzoek naar verricht; de communicatie lijkt o.a. via neuronen en boodschapstofjes te verlopen.

Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten met verschillende hersenaandoeningen een andere samenstelling van de darmbacteriën hebben dan gezonde mensen.2,3 Professor Cryan ziet potentie in het inzetten van goede bacteriën (ofwel probiotica) voor de hersengezondheid. Door middel van klinisch onderzoek willen we nu te weten komen welke bacteriën voor wie het gewenste effect hebben.

Door tijdens het Mind, Mood & Microbes congres een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en de klinische praktijk, zal dit in de toekomst mogelijk leiden tot nieuwe en gerichte therapieën. Zogenoemde 'psychobiotica' zouden een rol kunnen spelen bij de behandeling van verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals; depressie, angststoornissen, ADHD, agressie, Parkinson, schizofrenie, autisme en Alzheimer. aandoeningen De eerste resultaten in mensen zijn gepubliceerd in angst, depressie en schizofrenie.4-6 Sommige van deze specifieke probiotica zijn al op de markt.

Het internationale Mind, Mood, Microbes congres duurt twee dagen en start op donderdag om 8:30 met lezingen van Prof. dr. Cryan en hoogleraar psychiatrie Iris Sommer. Er zijn tevens andere belangrijke sprekers zoals Prof Dr. Jane Foster (Mc Master University Canada), Prof. dr. Ted Dinan (Cork, Ireland), Dr. Francisco Quintana (Harvard, Amerika) en nog vele anderen.

Meer informatie over het congres kunt u vinden op: www.mindmoodmicrobes.org

Referentielijst: 

1. Cryan and T. G. Dinan (2016). "Transferring the blues: Depression-associated gut microbiota induces neurobehavioural changes in the rat." J Psychiatr Res 82: 109-118.

2. Scheperjans, F., V. Aho, P. A. Pereira, K. Koskinen, L. Paulin, E. Pekkonen, E. Haapaniemi, S. Kaakkola, J. Eerola-Rautio, M. Pohja, E. Kinnunen, K. Murros and P. Auvinen (2014). "Gut microbiota are related to Parkinson's disease and clinical phenotype." Mov Disord.

3. Giloteaux, L., J. K. Goodrich, W. A. Walters, S. M. Levine, R. E. Ley and M. R. Hanson (2016). "Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome." Microbiome 4(1): 30.

4. Steenbergen, L., Sellaro, R., van Hemert, S., Bosch, J. A. & Colzato, L. S. A randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood. Brain, behavior, and immunity 48, 258-264, doi:10.1016/j.bbi.2015.04.003 (2015).

5. Messaoudi M1, Violle N, Bisson JF, Desor D, Javelot H & Rougeot C. (2011)Beneficial psychological effects of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in healthy human volunteers. Gut Microbes. jul-Aug;2(4):256-61. doi: 10.4161/gmic.2.4.16108. Epub 2011 Jul 1.

6. Severance EG1, Gressitt KL2, Stallings CR3, Katsafanas E3, Schweinfurth LA3, L G Savage C3, Adamos MB3, Sweeney KM3, Origoni AE3, Khushalani S3, Dickerson FB3, & Yolken RH2. (2016) Probiotic normalization of Candida albicans in schizophrenia: a randomized, placebo-controlled, longitudinal pilot study. Brain Behav Immun. 2016 Nov 18. pii: S0889-1591(16)30521-9. doi: 10.1016/j.bbi.2016.11.019. 
[Epub ahead of print]

Mind, Mood & Microbes

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234