Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling

Bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen

Met ingang van 1 december 2016 is de heer X.M.H. Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

De leerstoel is in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra voor een periode van vijf jaar.

Xavier Moonen is:
- sinds 1985 werkzaam bij Koraal Groep, voorheen als orthopedagoog en Gz-psycholoog voor jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en momenteel als beleidsadviseur en praktijkopleider;
- gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, vakgroep Sociale Wetenschappen met het proefschrift Verblijf, Beeld en Ervaringen van jongeren opgenomen in een orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking;
- vanaf 2008 onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek en onderwijskunde;
- bijzonder lector "inclusie van mensen met een verstandelijke beperking" bij Zuyd Hogeschool Heerlen;
- voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Xavier Moonen vervult daarnaast diverse functies als docent, opleider en lid van besturen, commissies, tuchtcolleges en adviesraden.

De leerstoel
Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen. Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.

Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.

VOBC
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Orthopedagogische Behandelcentra zijn actief in het verder ontwikkelen en evidence based maken van hun gespecialiseerd behandel- en begeleidingsaanbod en werken daartoe samen in het aan de vereniging gelieerde Landelijk Kenniscentrum LVB, waarin organisaties participeren uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en (jeugd) GGZ.

Voor meer informatie:
drs. H.A.P. (Dirk) Verstegen, directeur VOBC / Landelijk Kenniscentrum LVB
030-7400400, d.verstegen@vobc.nu

Koraalgroep

plaats:
Utrecht
website:
http://www.koraalgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234