VEH: OZB volgend jaar gemiddeld 1,3% omhoog

OZB volgend jaar gemiddeld 1,3% omhoog

Amersfoort, 30 november 2016 - De onroerendezaakbelasting (ozb) die gemeenten opleggen aan huiseigenaren stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,3%. Hiermee blijven gemeenten voor het eerst in vijf jaar onder het afgesproken maximum van 1,97%. Toch stijgt deze belasting op de eigen woning in 32 gemeenten met meer dan 2%, terwijl die in 29 van de onderzochte 109 gemeenten daalt. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.

OZB soms toch met dubbele cijfers omhoog
Zoals ieder jaar laat het onderzoek weer flinke uitschieters zien. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen volgend jaar gemiddeld Euro 510 aan ozb. Dat is maar liefst vier keer zo veel als in de gemeente Den Haag, waar de ozb gemiddeld Euro 127 bedraagt. Grootste stijger in de steekproef is de toch al dure gemeente Haren (Gr), waar de gemiddelde ozb-aanslag volgend jaar met 12% omhoog gaat van Euro 378 naar Euro 423. Ommen verhoogt de ozb met 11% van Euro 227 naar Euro 252 en Apeldoorn met bijna 8% van Euro 295 naar Euro 319.

Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo met 7%. Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland volgend jaar gemiddeld Euro 276 aan ozb. Dit jaar was dat Euro 273.

Vrijblijvende ozb-afspraak voldoet niet
Voor gemeenten is de macronorm, een afspraak met het Rijk over de gemiddelde ozb-toename van alle gemeenten tezamen, niet meer dan een richtlijn die nauwelijks een rol lijkt te spelen bij het vaststellen van het eigen ozb-belastingtarief. De ozb-opbrengsten lijken in veel gemeenten een sluitpost te zijn om de begroting rond te krijgen, of worden gebruikt om verliezen en andere tegenvallers op te vangen.

Pleidooi voor beter systeem
Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: "Vereniging Eigen Huis pleit bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling. Onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis liet zien dat de een belasting op de woning op zichzelf wel redelijk wordt gevonden, maar dat er grote ontevredenheid is als de ozb wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert. Het verhogen van de ozb als de waarde van woningen daalt, zoals in de afgelopen crisisjaren regelmatig is voorgekomen, wijst men massaal af. Verder vindt men dat gemeenten veel beter moeten verantwoorden waaraan het opgehaalde geld wordt besteed."

Riool- en afvalstoffenheffing veranderen nauwelijks
Een doorsnee woningbezitter betaalt volgend jaar gemiddeld Euro 724 aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dit jaar bedroegen deze gemeentelijke woonlasten gemiddeld Euro 722.

De rioolheffing is in 2017 met gemiddeld Euro 210 vrijwel gelijk aan dit jaar, maar ook hier vallen enkele uitschieters op. Zo verhoogt de gemeente Den Bosch deze heffing met 13% terwijl de gemeente Hillegom dezelfde lasten met 23% verlaagt.
Nijmegen zet het beleid voort om de kosten van het ophalen en verwerken van huisafval op te nemen in een hogere ozb, die wel door huiseigenaren maar niet door huurders wordt betaald. Hierdoor halveert de algemene afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bedraagt volgend jaar gemiddeld Euro 239. In de gemeente Bronckhorst stijgt deze heffing met 19% van Euro 262 naar Euro 311 voor een gezinshuishouden.

De lijst van woonlasten in 109 gemeenten staat woensdag 30 november vanaf 9 uur op www.eigenhuis.nl.
Voor meer informatie: Hans André de la Porte, telefoon 06-53 38 59 25 of 033 - 4507502. Email: pers@eigenhuis.nl

Vereniging Eigen Huis

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234