Twee nieuwe tradities op Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt uitgebreid met twee nieuwe tradities: het kaartspel bonaken en de harddraverij van Medemblik. De inventaris is een uitvloeisel van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Nederland in 2012 ondertekende.

Bescherming van immaterieel erfgoed moet op een andere manier dan het beschermen van het materieel erfgoed, omdat het om levend erfgoed gaat dat in de harten, hoofden en handen van mensen zit. Bij immaterieel erfgoed bepalen de mensen zelf of ze hun traditie op de Nationale Inventaris willen plaatsen of niet. Zij doen daarvoor een voordracht dat vergezeld gaat van een erfgoedzorgplan waarin ze aangeven op welke manier ze hun traditie willen levend houden en doorgeven aan volgende generaties.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is een middel voor traditiedragers om ze te helpen in de borging van hun traditie. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de samenstelling ervan en ondersteunt gemeenschappen bij hun inspanningen om de traditie door te geven naar volgende generaties.

Bonaken
Bonaken is een kaartspel dat vooral in cafés aan de bar gespeeld wordt. Het gaat niet om de winnaar, maar om de verliezer, want die moet een rondje geven. Bonaken wordt door zowel mannen als vrouwen in het hele land gespeeld. Er wordt, in ieder geval in Leimuiden, al ruim honderd jaar geboonaakt. De regels stonden nergens beschreven, je leerde het van anderen door het te doen.

In 2000 werden de regels voor het eerst opgeschreven en centraal gedeeld, toen het NK Bonaken voor het eerst georganiseerd werd. Er zijn veel lokale varianten, maar de basis is overal hetzelfde. In dat jaar werd ook de Stichting Bonaken Nederland opgericht.

De spelers zien bonaken echt als onderdeel van hun erfgoed en zij willen het doorgeven aan nieuwe generaties. Hiervoor maakte de stichting een erfgoedzorgplan, waarin onder meer het documenteren van (de geschiedenis van) het spel, van regionale spelregels, het geven cursussen en het maken van YouTube tutorials als borgingsacties genoemd staan. Op die manier willen ze deze voor hen zo belangrijke traditie toekomst geven.

Harddraverij van Medemblik
Op de derde maandag van september vindt in de Nieuwstraat in Medemblik de harddraverij plaats. Die bestaat uit twee onderdelen: de harddraverij en de ringrijderij. Bij het ringrijden probeert men vanuit een koets die door één tot maximaal vier paarden getrokken wordt, een lans door een ring te steken. De harddraverij is het spectaculairste onderdeel van de traditie. Met ruim vijftig kilometer per uur razen de paarden met pikeurs op sulky's (ruiter op een tweewielig karretje) door de speciaal hiervoor geprepareerde straat. Veiligheid en het welzijn van de paarden staan hierbij hoog in het vaandel.

De harddraverij wordt breed gedragen in de stad: inwoners, scholen, leden van Harddraverijvereniging Prins Hendrik, ondernemers en de gemeente zijn betrokken en er komen vijf tot zevenduizend bezoekers op af. De traditie bestaat al zeker sinds 1844, blijkt uit een vergunningsaanvraag uit dat jaar. Nog steeds is de traditie een groots volksfeest, dat heel belangrijk is voor de sociale cohesie en de lokale identiteit.

Harddraverijvereniging Prins Hendrik ziet plaatsing op de inventaris als een belangrijke borging, zodat ook toekomstige besturen de traditie doorgeven aan nieuwe generaties door planmatig en op doordachte wijze jongeren betrekken bij het immaterieel erfgoed.

Nationale Inventaris
De Nederlandse regering ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een van de verplichtingen die hieruit voortvloeit is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed, met als doel het levend houden en doorgeven van dit erfgoed. Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl voor de tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Voor meer informatie over het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via 030-2760244 of via immaterieelerfgoed@live.nl of kijk op www.immaterieelerfgoed.nl.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234