Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer op 30 november 2016

Algemene Rekenkamer publiceert op woensdag 30 november a.s. onderzoeksrapport over wijze van handhaving belastingwetten door de Belastingdienst

De Algemene Rekenkamer publiceert op woensdag 30 november a.s. het onderzoeksrapport Handhavingsbeleid Belastingdienst. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de fiscus keuzes maakt bij de handhaving van belastingwetten en op basis van welke informatie de dienst wordt gestuurd. Hoe effectief is deze aanpak, met name voor de grootste belastingmiddelen? En wat weet de Belastingdienst over de tax gap?
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer bovendien naar drie casussen onderzoek gedaan: hoe effectief pakt de Belastingdienst windhappers, belastingnomaden en migranten aan die voor hun voertuig geen motorrijtuigenbelasting afdragen?

Het onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen.
De bestuurlijke reactie van de staatssecretaris van Financiën is samengevat opgenomen in het rapport en wordt integraal gelijktijdig met het rapport gepubliceerd op www.rekenkamer.nl.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicatie met een persbericht.
Het rapport, persbericht en de bestuurlijke reactie zijn op 30 november a.s. vanaf 14.30 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicatie van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 30 november om 12.00 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Noot voor de redactie
Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234