Leerwerkbedrijf OBK-adviseurs en HBO-studenten wint Europese prijs

28 november 2016 - Het mede door Stichting Ondernemersklankbord (OKB) geïnitieerde leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak heeft de European Enterprise Promotion Award (EEPA) gewonnen. Vanuit dit bedrijf ondersteunen coaches van OKB (ervaren oud-ondernemers) en studenten van de Hogeschool Rotterdam ondernemers die in zwaar weer verkeren. Met 700 geslaagde adviestrajecten sinds 2013 is het project een groot succes. Het krijgt elders in het land navolging.

De wedstrijd is een initiatief van het Directoraat Generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie. Er deden honderden Europese organisaties aan mee uit alle landen van Europa. Doel van de Award, die dit jaar 10 jaar bestaat, is het belonen van excellente initiatieven die ondernemerschap bevorderen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, MKB-bedrijven, de academische wereld en de winner van EEPA 'Grand Jury Prize' 2015.

In De Rotterdamse Zaak vervullen OKB-adviseurs met veel ondernemerservaring een essentiële rol. Het betreft oud-ondernemers, managers en specialisten op diverse vakgebieden. Advisering door OKB-ers helpt ondernemers die het zakelijk zwaar hebben om hun bedrijf weer op de rails te krijgen. Bij het operationele deel spelen studenten van de Hogeschool Rotterdam een belangrijke rol. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ordenen van de financiële administratie, de marketing of het maken van een ondernemersplan.

De kracht van het concept is dat niet alleen ondernemers maar ook HBO-studenten hun voordeel doen met de kennis en ervaring van OKB-adviseurs. "Het op basis van vrijwilligheid koppelen van OKB-adviseurs aan enthousiaste studenten blijkt een gouden greep te zijn. Het leidt tot een leerzaam tweerichtingsverkeer: studenten en adviseurs wisselen hun theoretische en praktische kennis optimaal uit en daar doen ondernemers die hulp nodig hebben hun voordeel mee", aldus OKB-directeur Frank van Santen. Het succes vloeit mede voort uit de grote betrokkenheid van de gemeente Rotterdam die het project vanuit haar Regionaal Bureau Zelfstandigen ondersteunt en ondernemers doorverwijst om door de combinatie OKB-adviseur en student geholpen te worden.

Volgens Frank van Santen is het winnen van deze fel begeerde Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering een extra stimulans voor OKB om elders in het land vergelijkbare Zaken op te richten: "OKB opereert landelijk en helpt met 300 geheel belangeloos werkende adviseurs jaarlijks 3000 ondernemers met een klankbordtraject. We hebben in alle regio's van het land goede mensen beschikbaar die met steun van gemeenten aan studenten kunnen worden gekoppeld om in zwaar weer verkerende ondernemers te helpen".

Wat OKB betreft is het motto 'Jong + Oud = Goud' zeer breed toepasbaar en dat gebeurt dan ook. In navolging van De Rotterdamse Zaak gaf staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken begin november in Leeuwarden het startsein voor De Friese Zaak. En afgelopen voorjaar begon in Gelderland op basis van de samenwerking tussen OKB, onderwijs en gemeente De Gelderse Zaak. Elders in het land zijn diverse nieuwe Zaken in oprichting.

Geplaatst in:

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Juliëtte Bach van Stichting Ondernemersklankbord: bach@ondernemersklankbord.nl of 06-28614274
.
Zie ook www.ondernemersklankbord.nl en http://www.derotterdamsezaak.nl/

Stichting Ondernemersklankbord

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234