Burenhulp bij uitvaart op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Elkaar helpen in tijden van nood gebeurt nog steeds in Nederland. De burenhulp bij een lokale uitvaart is een traditie die meer dan honderd jaar terug gaat, maar nog steeds springlevend is. Tegenwoordig zijn de buren verenigd in een lokale uitvaartvereniging zonder winstoogmerk, die taken rond overlijden en uitvaart voor de leden op zich neemt. Hierbij worden lokale tradities gerespecteerd. Aanstaande zaterdag 26 november 2016 wordt deze traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Noaberschap

Nardus, de vereniging van samenwerkende uitvaartorganisaties, plaatst de traditie op de inventaris, om hiermee de vele vrijwilligers die zich inspannen voor de noaberschap in lokale uitvaart een hart onder de riem te steken. Nabuurschap (Nederlands), Naoberschap (Noord- en Oost-Nederland), Noaberschop (Twents) kan het best vertaald worden met burenhulp. Het omvat een groot aantal ongeschreven regels in welke situaties buren elkaar hulp moesten verlenen en ook wat voor hulp. Vooral bij overlijden was de burenhulp welkom.

Het fungeerde als een soort natura-verzekering. Al het werk rond een uitvaart werd door buren gedaan om de familie te ontlasten: van het verwittigen van familie en vrienden tot het afleggen van de overledene, het maken van de kist, het graven van het graf en het verzorgen van het afscheid. In circa 800 gemeenschappen in Nederland worden deze taken nog steeds uitgevoerd door vrijwilligers, die verenigd zijn in lokale uitvaartverenigingen.

Grote waarde voor de gemeenschap

De tradities zijn erg belangrijk voor de betrokkenen, aldus Nardus: 'Het organiseren van een uitvaart door de plaatselijke uitvaartvereniging op basis van de lokale tradities heeft niet alleen historische waarde, maar vooral ook een morele waarde in de saamhorigheid die door het traditionele Naoberschap wordt vormgegeven. De uitvaartvereniging is een levend instrument om dat vast te houden, uit te dragen en door te geven. De uitvaart wordt uitgevoerd door mensen uit de eigen omgeving en dat voelt vertrouwd.'

Immaterieel erfgoedzorg

Nardus gaat zich als overkoepelende brancheorganisatie inzetten om de lokale verenigingen te helpen dit erfgoed toekomst te geven. In het erfgoedzorgplan is de traditie onder de loep genomen en zijn acties geformuleerd om knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen. Het meer naar buiten treden om te laten zien wat de traditie inhoudt en welke waarde het heeft voor de betrokkenen, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Ook het werven van (jonge) vrijwilligers staat hoog op de agenda, evenals de politiek overtuigen van de meerwaarde van noaberschap in lokale uitvaart en de hiermee samenhangende wet- en regelgeving werkbaar houden.

Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is een middel om de traditiedragers te helpen in de erfgoedzorg voor hun traditie: het levend houden en doorgeven naar volgende generaties. Traditiedragers kunnen zelf hun immaterieel erfgoed aanmelden en voordragen. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de samenstelling van de inventaris, waar nu al bijna 120 tradities op staan, zie www.immaterieelerfgoed.nl.

Voor meer informatie over het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via immaterieelerfgoed@live.nl of 030-2760244 of kijk op www.immaterieelerfgoed.nl.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234