Publicatie ‘Gelukkig Druk?!’ laat positieve kant van werkdruk zien

24 november 2016 - Rijswijk (NB)

Op 1 december verschijnt de publicatie Gelukkig druk?! Een aanzet tot werkdrukbeleid. 3 miljoen Nederlanders geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress. Werkdruk is daarin een belangrijke oorzaak. Deze eerste Nederlandse publicatie op het gebied van werkdrukbeleid pakt werkdruk vanuit de positieve kant op. De doelgroep van het boek is iedereen die zich het hoofd breekt over de vraag hoe de huidige tijd waarin alles sneller lijkt te gaan, te verbinden met duurzame productiviteit en inzetbaarheid.

Van idee tot toepassing
"We worden dagelijks gewezen op de negatieve aspecten van werkdruk. Toch is een leven zonder druk ondenkbaar. Druk hoeft ook niet negatief te zijn. Stel je eens voor werkdruk niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien om het werk te reguleren. Dat hebben we uitgewerkt tot mogelijkheden voor een fundamenteel ander beleid en in de praktijk gebracht. En het werkt!" aldus Maarten de Winter die dit boek samen met netwerkpartners schreef.
Hoe je gelukkige drukte na kunt streven is in deze publicatie samenhangend van idee tot toepassingspraktijk beschreven en geïllustreerd met verhalen, tabellen en figuren. Positieve druk kan bijdragen aan geluk van mensen en in organisaties. Zodat medewerkers hun krachten verbinden en maximaal bijdragen aan de waardecreatie voor klanten. Gelukkig druk?! is een publicatie voor de organisatieprofessional die bij ontwikkeling van beleid vanuit objectieve en waarderende uitgangspunten wil vertrekken.

Verkrijgbaar
De publicatie is vanaf 1 december gratis in pdf verkrijgbaar via de website gelukkigdruk.nl en in boekvorm op managementboek.nl.

Geplaatst in:

Waardecreatie netwerk Archimedes

plaats:
Rijswijk (NB)

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234