Enquête VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet op van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Dat zijn enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs. De veiligheidsadviseur is de functionaris die zich bezighoudt met veilige omgang van gevaarlijke stoffen.

Deze zomer hebben de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) en Gevaarlijke Lading (een uitgave van Sdu) een enquête uitgezet onder veiligheidsadviseurs. De twee partijen waren geïnteresseerd in verschillende aspecten van het werk van de beroepsgroep van veiligheidsadviseurs. De VVA als beroepsvereniging, en Gevaarlijke Lading als informatieplatform van Sdu dat zich onder andere richt op de veiligheidsadviseur.

Resultaten
De meerderheid van de deelnemers beoordeelt het kennisniveau op het gebied van gevaarlijke stoffen bij mede-veiligheidsadviseurs als goed: tachtig procent vindt hun basiskennis goed, en zeventig procent vindt ook hun vakkennis goed. Ten aanzien van de medewerkers en het management liggen de percentages een stuk lager: daarbij worden basiskennis en vakkennis door ongeveer de helft als matig betiteld.
Ongeveer zeventig procent geeft aan dat de opleiding niet goed aansluit bij de praktijk, en tachtig procent zegt datzelfde over het examen.
In de branche is de functie van veiligheidsadviseur niet heel goed bekend, aldus de respondenten. Ze geven aan dat bijna een derde van de branche (zeer) goed bekend is met deze functie. De overige twee derde is redelijk bekend tot (vrij) onbekend met de functie. De waardering van de functie in de branche is volgens de deelnemers verdeeld: 32 procent vindt dat de functie (zeer) goed wordt gewaardeerd, volgens 36 procent redelijk en volgens 29 procent matig tot slecht.

Artikel
Over de resultaten van de enquête en een toelichting hierop verschijnt een artikel in het komende nummer van Gevaarlijke Lading. Dit wordt gepresenteerd op de jaarlijkse CTGG-dag op 25 november a.s. Naar aanleiding van de enquête gaat de VVA onderzoeken of er een dialoog met stakeholders opgezet kan worden. Vanuit Gevaarlijke Lading/Sdu wordt op dit moment een praktijktraining 'vervoer gevaarlijke stoffen' voorbereid.

Over de VVA
De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen is de ledenorganisatie voor veiligheidsadviseurs. De vereniging heeft tot doel het stimuleren van een zo veilig mogelijk(e) vervoer, op- en overslag en fysieke behandeling van gevaarlijke stoffen, door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen veiligheidsadviseurs. Zie: www.veiligheidsadviseurs.org .

Over Gevaarlijke Lading
Gevaarlijke Lading is hét platform voor transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Het bestaat uit een online, tijdschrift en e-mailnieuwsbrief. Het platform wordt binnenkort vernieuwd en verrijkt met extra informatie zoals regelgeving en stofinformatie. Zie: www.gevaarlijkelading.nl en www.gevaarlijkelading.nl/nieuw .

Over Sdu
Sdu is een multimediale leverancier van vakinformatie, die wet- en regelgeving vertaalt naar de praktijk van alledag. Sdu is actief op de gebieden juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfsleven. Sinds begin 2013 maakt Sdu deel uit van ELS (Éditions Lefebvre Sarrut), een van de grootste Franse uitgeefconcerns op de markt van juridische vakinformatie en opleidingen. Zie: www.sdu.nl .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Wim van Dongen, voorzitter VVA: wimvandongen@veiligheidsadviseurs.org
- Redactie Gevaarlijke Lading: gevaarlijkelading@sdu.nl.
Via dit laatste adres kunt u ook een pdf van het artikel opvragen.

Sdu

plaats:
Den Haag
website:
http://www.sdu.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234