Beeldend communiceren helpt bij behandeling van delinquente jongeren

Het Expertisecentrum William Schrikker heeft samen met verschillende jongeren en mensen uit de praktijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor behandeling van jongeren in de forensische zorg. De werkwijze, getiteld Woord & Beeldverhaal, helpt professionals binnen de jeugdstrafrechtketen om met de jongeren in contact te treden. Samen met een professional maken jongeren een persoonlijk verhaal over hun leven, bestaande uit begrijpelijke tekst en duidelijke beelden. De werkwijze is met name gericht op jongeren met een licht verstandelijke beperking die zich vaak via beelden veel sterker kunnen uitdrukken dan met woorden. Op basis van de eerste ervaringen is een handreiking opgesteld die nu te downloaden is via de website www.woordenbeeldverhaal.nl. De handreiking is ontstaan dankzij een subsidie van de Stichting SPZ via Kennisplein Gehandicaptensector.

Het afgelopen jaar is het Woord & Beeldverhaal ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker samen met mensen uit de praktijk. Het projectteam heeft tot op heden met zeven jongeren een Woord & Beeldverhaal gemaakt. Dit werk heeft direct tot waardevolle inzichten opgeleverd die direct bruikbaar bleken voor de praktijk. Deze zijn nu uitgewerkt en beschreven in de handreiking. Woord & Beeldverhaal is werkwijze die past binnen de benadering van oplossingsgericht werken (signs of succes).

De handreiking wordt op dit moment gratis aangeboden op de website www.woordenbeeldverhaal.nl. Het expertisecentrum William Schrikker hoopt daarmee dat ervaringen uit de praktijk gaan bijdragen een verfijning van de methodiek. Hij is bestemd voor professionals binnen de jeugdstrafrechtketen, zoals jeugdzorgwerkers, JJI medewerkers en gedragsdeskundigen. Verder geloven beide organisaties dat de werkwijze ook voor jongeren, die niet met justitie en politie in aanraking zijn gekomen, geschikt kan zijn. Ook dat moet gebruik in de praktijk gaan uitwijzen. Met behulp van de handreiking kunnen professional direct aan de slag. Naast de handreiking worden op de website een aantal hulpmiddelen aangeboden die het gebruik van de werkwijze makkelijker kunnen maken.

De ontwikkeling van de werkwijze past in de ambitie van de William Schrikker om te blijven innoveren in methodieken en werkwijzen binnen de jeugdzorg.

Geplaatst in:

De William Schrikker Groep bevordert vanuit expertise en betrokkenheid de kwaliteit van het bestaan van jeugdigen met een beperking of jeugdigen van ouders met een beperking die aangewezen zijn op hulp in het drang en dwang kader.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de William Schrikker Groep
Bas de Koning, bdkoning@wsg.nu, 088 52 61 206

William Schrikker Groep

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.wss.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234