Onduidelijkheid over loondienst zzp’ers nu al op te lossen

ZZP'er kan met nieuwe CRM/DBA-dossier ondernemerschap aantonen

Amsterdam, 24 november 2016 - Nu de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) tot 2018 is uitgesteld, krijgen opdrachtgevers en zzp'ers alle tijd om problemen en onduidelijkheid weg te nemen. Voor opdrachtgevers en zzp'ers die twijfelen of er sprake is van werken in loondienst of een dienstverband, is er een nieuwe digitale tool die alle twijfel wegneemt.

Daarmee kunnen veel van de huidige problemen van de wet worden voorkomen. De nieuwe CRM-tool heet DBA-Dossier en is ontwikkeld door het bedrijf Tenderplace, het grootste verzamelplatform voor inhuursites in Nederland, dat dit soort tools ontwikkelt voor zzp'ers en detacherings- en bemiddelingsbureaus.
Het bedrijf wil een oplossing bieden voor de enorme problemen die zijn ontstaan sinds de invoering van de wet DBA. Die zijn zo groot dat staatssecretaris Wiebes onlangs besloot de handhaving van de wet op te schorten tot 2018. Doordat niet duidelijk is of er sprake is van een dienstverband, worden zzp'ers massaal geloosd door werkgevers en zijn zelfstandige ondernemers gedwongen weer in loondienst te gaan werken, al dan niet via een payroll bedrijf. Allemaal omdat ze bang zijn voor naheffingen van de belastingdienst. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien opdrachtgevers overeenkomsten met zzp'ers niet meer verlengt. Acht op de tien vinden het moeilijker om zelfstandigen in te huren. Bijna de helft van de zzp'ers krijgt te horen dat ze niet meer direct ingehuurd kunnen worden.
,,Er wordt veel onzin verteld over de wet DBA. Er is veel angst en onwetendheid en detacheringsbureaus en payroll bedrijven geven verkeerde adviezen die voordelig uitpakken voor henzelf," schetst Gerd Heijmans van Tenderplace het probleem. ,,Nu de handhaving van de wet is uitgesteld krijgen alle partijen de kans duidelijkheid te scheppen en toekomstige problemen voor te zijn."

Met het nieuwe DBA-dossier kunnen zzp'ers aantonen dat ze zelfstandig ondernemer zijn. Daardoor staan ze samen met hun opdrachtgever sterker tegenover de belastingdienst. Het systeem biedt de mogelijkheid om opdrachten online te evalueren, zowel tussentijds als na afloop van de opdracht. Zo kunnen zzp'ers samen met hun opdrachtgevers vastleggen en aantonen dat ze de opdracht hebben uitgevoerd conform hun (model)overeenkomst en dat is belangrijk voor de wet DBA. Verder slaat de zzp'er in het digitale DBA-dossier reguliere bedrijfsgegevens op (zoals offerten, opdrachten, klantcontacten en urenstaten) en extra gegevens die belangrijk zijn in het kader van de wet DBA. Uit dit DBA-dossier kan de zzp'er een DBA-rapportage genereren. Deze rapportage geeft een beeld van alle activiteiten die hij heeft verricht voor zijn onderneming. Hiermee kan hij aan (potentiële) opdrachtgevers laten zien dat hij werkelijk onderneemt.

Voor extra zekerheid en advies kunnen zzp'ers en opdrachtgevers terecht bij arbeidsrechtjuristen en fiscalisten op 25 lokaties, die het DBA-dossier, de DBA-rapportage en de evaluatiemethodiek ondersteunen. Het merendeel van de arbeidsrechtjuristen, waar Tenderplace zijn klanten voor extra checks naar verwijst, is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland). En de accountantskantoren zijn, op een enkel kantoor na, lid van de SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten). Met de SRA is Gerd Heijmans in gesprek om de tool beschikbaar te stellen voor al haar leden.

Met deze CRM-tool neem je alle twijfel en onduidelijkheid weg, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Je bent zelf meer in control," stelt Heijmans. ,,Je monitort, meet en verbetert en kunt als zzp'er eenvoudig aantonen dat je niet in loondienst werkt, maar ondernemer bent."
Volgens hem is het DBA-dossier ook geschikt voor detacheringsbureaus en bedrijven met een flexibele schil.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerd Heijmans van Tenderplace
Tel: 085-8772319
E-mail: gerd@tenderplace.nl
Zie ook:
www.dba-dossier.nl

Tenderplace CRM/DBA-Dossier

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.dba-dossier.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234