MKB-Nederland ondersteunt dga bij mogelijkheden nieuw pensioen

MKB-Nederland gaat directeuren-grootaandeelhouders (dga's) de komende maanden actief wijzen op de mogelijkheid die zij hebben om hun huidige pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten. Dat doet de ondernemersorganisatie in samenwerking met partner 'FLOXX powered by Collin', de bij haar aangesloten organisatie van financieel adviseurs Adfiz en accountantsorganisatie SRA. Doel is om dga's in staat te stellen optimaal gebruik te maken van het nieuwe pensioensysteem.

De Tweede Kamer heeft zeer recent ingestemd met het wetsvoorstel voor uitfasering van het pensioen in eigen beheer van circa 150.000 dga's. Als ook de Eerste Kamer dat op 19 december doet, wordt de opbouw van het pensioen voor de dga vanaf 2017 aanzienlijk eenvoudiger en transparanter. Dat is ook waarvoor MKB-Nederland en VNO-NCW met succes hebben gelobbyd. Het nieuwe pensioensysteem biedt een oplossing voor de vele dga's in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben.

Drie opties
In het wetsvoorstel hebben dga's drie opties. Naast niets doen, kunnen ze ervoor kiezen om de bestaande pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. De derde mogelijkheid is om die om te zetten naar een 'spaarpot in de BV', waarbij het bedrag op de balans blijft staan en tot de pensioendatum jaarlijks met rente wordt verhoogd.

Staatssecretaris Wiebes heeft de optie afkoop extra aantrekkelijk gemaakt. Wie in 2017, 2018 of 2019 voor deze optie kiest, hoeft de gebruikelijke revisierente van 20 procent niet te betalen. Daarbij geldt een fiscale korting op de belastbare waarde van het pensioen van 34,5 procent bij afkoop in 2017, aflopend naar 25 procent in 2018 en 19,5 procent in 2019.

Onvoldoende liquiditeit
MKB-Nederland verwacht dat veel dga's de optie afkoop aantrekkelijk vinden, maar niet voldoende liquiditeit in de BV beschikbaar hebben om dat te financieren. Daarbij wordt vaak ten onrechte aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is, terwijl het bedrijf wel voldoende kredietwaardig is. Reden voor MKB-Nederland om dga's actief te gaan informeren over de mogelijkheden die er zijn, onder meer via nieuwsbrieven en sessies in de regio. Dat doet de organisatie samen met Adfiz, SRA en 'FLOXX powered by Collin', die bijvoorbeeld een oplossing biedt voor afkoop via crowdfunding.

Voor meer informatie:
MKB-Nederland, Mieke Ripken, 06-11351727
FLOXX, Jeroen Hilbrands, 06- 51 61 64 94 / jeroenhilbrands@floxx.nu / www.afkoopdgapensioen.nl

MKB-Nederland

plaats:
Den Haag
website:
http://www.mkb.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234