Doorbreken van wereldwijde wetenschappelijke suprematie met vrij toegankelijke Open Access Journals

Kwaliteitswetenschap uit Azië en andere niet-Engelstalige landen blijft onvermeld en bereikt wetenschappelijke gemeenschap niet.LOS ANGELES, 22 november, 2016 /PRNewswire/ -- Om de kenniskloof te dichten, moet met behulp van vrij toegankelijke Open Access Journals [http://www.openaccessjournals.com/] de suprematie op het gebied van mondiale informatieverstrekking en wetenschappelijk onderzoek doorbreken, zo stelt Dr. Srinubabu Gedela [http://www.omicsgroup.org/srinubabu-gedela.php], CEO van OMICS International [https://www.omicsonline.com/].

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161023/431540LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20161023/431540LOGO]

Hoewel wereldwijd twee biljoen (US$) wordt uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, bereikt een groot deel van de resultaten zelden de publiciteit vanwege de gesloten toegang tot de publicatiemodellen. Deze zijn ontoegankelijk en blijven daarmee buiten bereik van de onderzoekersgemeenschap en de belastingbetaler. Zuivere en kwaliteitsgerichte onderzoeksresultaten moeten worden gepubliceerd in vrij toegankelijke Open Access Journals. Dat zorgt ervoor dat de voordelen van het onderzoek worden gebruikt voordat het onderzoek in kwestie achterhaald is.

De wereldwijde uitgaven voor R&D per regio: het totale uitgavenpercentage van de Aziatische landen (China, Japan, India en Zuid-Korea) nam toe en bedraagt 40%, terwijl het aandeel van Zuid- en Noord-Amerika daalde van 35% naar 30%. Het geschatte percentage R&D-bestedingen in Europa bedraagt 20% en de rest van de wereld neemt de overige 10% voor zijn rekening. Men verwacht dat het budget van China in 2020 hoger zal zijn dan dat van Europa en de Verenigde Staten. Als we kijken naar het percentage van het BBP, dan geven Israël en Korea met respectievelijk 4,21% en 4,15% het meeste uit aan R&D, gevolgd door Japan (3,49%), Finland (3,32%) en Zweden (3,12%).

Voor wat betreft de wereldwijde industriële en academische financiering nemen de Verenigde Staten $514 miljard voor hun rekening, gevolgd door China ($397), Japan ($167), Duitsland ($109), Zuid-Korea ($77) en India ($72). Hoewel er in de afgelopen jaren sprake was van een toename van financiering uit Aziatische landen, zijn de resultaten van kwaliteitsonderzoek uit deze landen onzichtbaar voor de rest van de wereld. Aan de uit deze landen afkomstige publicaties wordt, ten opzichte van artikelen uit Engelstalige landen, weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. "Dat is waarschijnlijk het gevolg van het beperkte bereik en/of het onvermogen van de niet-Engelstalige wereld om de inhoud accuraat in het Engels te verwoorden. De dominantie van het Engels op het gebied van R&D betekent een beperking voor Aziatische en Afrikaanse wetenschappers en met vrij toegankelijke publicaties kunnen we deze taalbarrières overbruggen," aldus Gedela.

Over: OMICS International heeft zich een pionier getoond op het gebied van verspreiding van wetenschappelijke informatie voor de gezondheidszorg via open toegankelijke bronnen. De onderneming telt ruim 2000 medewerkers. Met de hulp van de uit 50000+ vooraanstaande wetenschappers bestaande redactie, is OMICS Group [https://www.omicsgroup.org/] erin geslaagd om in 2016, van 10 publicaties in 2009, uit te groeien tot uitgever van 700 peer-reviewed publicaties [https://www.omicsonline.org/peer-reviewed-journals.php] die door een vaste groep van 30 miljoen lezers worden gelezen. De website van OMICS International, ConferenceSeries.com host 3000+ mondiale jaarlijkse bijeenkomsten [http://annualmeeting.conferenceseries.com/] en besteedt aandacht aan de maand november als de academische schrijversmaand.

CONTACTPERSOON VOOR DE PERS: ceo@omicsgroup.orgPhoto: https://photos.prnewswire.com/prnh/20161023/431540LOGO


OMICS International


Web site: http://www.omicsgroup.org/https://www.omicsgroup.org/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234