Steun voor EU is stabiel maar vooruitzichten zijn somber

Dat wat burgers van de EU verbindt is belangrijker dan dat wat hen scheidt, vindt 71% van de Europeanen. In Nederland is 87% het daarmee eens. Ruim de helft (53%) van de Europese burgers gelooft dat lidmaatschap van de EU goed is voor hun land. Nederland komt met 72% boven dat gemiddelde uit, een stijging van 2 % ten opzichte van vorig jaar. De licht groeiende steun in Nederland voor EU-lidmaatschap werd ook bevestigd in andere onderzoeken die de afgelopen maanden zijn gepubliceerd.

De cijfers komen uit de laatste ´Parlemeter´, de halfjaarlijkse opiniepeiling van het Europees Parlement. Het deel van de respondenten dat van mening is dat het EU-lidmaatschap een goede zaak is varieert sterk per land, van 74% in Ierland tot slechts 30% in Griekenland. De jaarlijkse peiling wijst uit dat de gemiddelde steun voor lidmaatschap in Europa stabiel is gebleven sinds 2009. Ook in dat jaar lag het percentage in Europa op 53%.

Voordeel
Net als in 2015 zei 60% van de mensen die werden geïnterviewd dat hun land voordeel haalt uit het lidmaatschap van de Europese Unie. Ook deze cijfers zijn stabiel in de Parlemeter: in 2009 was het 56%, in 2011 zakte het naar 52% om daarna weer te stijgen naar 60% in de laatste twee jaar.

De bijdrage die de EU levert aan de economische groei is voor 62 % van de Nederlanders een belangrijk voordeel van het lidmaatschap van de EU. Dit percentage was in geen enkele andere Europese lidstaat zo hoog. Nederlanders zien dan weer een minder grote waarde van EU-lidmaatschap voor de creatie van nieuwe banen in hun land. Slechts 15 % van de respondenten gaf dit antwoord, het laagste percentage van alle Europese lidstaten.

Somber toekomstbeeld
Europeanen hebben geen positief beeld van de toekomst. Als het gaat over de EU denkt 54% van de respondenten dat ´het de verkeerde kant op gaat´ (+13% ten opzichte van 2015) en 58% (+14% ten opzichte van 2015) als wordt gevraagd naar hun eigen land. Nederlanders zijn iets optimistischer dan gemiddeld: 46% vindt dat het de verkeerde kant op gaat met de EU, 38% zegt dat over Nederland.

De ´Parlemeter´ van Eurobarometer is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS) in opdracht van het Europees Parlement. Voor het onderzoek werden 27.768 mensen in de 28 lidstaten ondervraagd.

Bekijk de volledige Eurobarometer of zie de uitkomsten van de vragen op de kaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingelise

Europees Parlement Den Haag

plaats:
Den Haag
website:
http://www.europeesparlement.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234